back to top

Služba civilne zaštite grada Tuzla izdala upozorenje građanima | .

Iz Službe civilne zaštite grada Tuzla upozoravaju građane da se, prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, očekuje nastavak padavina i u narednom periodu, što može prouzrokovati pojavu bujičnih poplava. Agencija za vodno područje rijeke Save za naredna tri dana prognozirala je vanredno hidrološko stanje i na području Tuzlanskog kantona.

Nove padavine mogu izazvati poplave bujičnog karaktera, klizišta i ugroziti živote ljudi, infrastrukturu i druga materijalna dobra, pa su sve operativne snage zaštite i spašavanja u fazi pripravnosti za operativno djelovanje.

Civilna zaštita apeluje da građani koji žive u blizini vodotoka, provode mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po ljude i materijalna dobra.

U tom cilju, potrebno je:

-Ne prilaziti obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama i potocima
ne dirati električne aparate ako su mokri i ako je voda već doprla do njih isključiti električne i druge instalacije i vodu;
-pitku vodu i životne namirnice podići na više nivoe kuće ili stana;
-ako ste u mogućnosti, spriječite prodiranje vode u najniže dijelove objekata podizanjem barijera ili pomozite prilikom uređenja istih (vreće sa pijeskom, zemlja, i dr.).

Osim većih količina padavina, u ovom periodu su karakteristične pojave grmljavinskog nevremena, pa je takođe potrebno provoditi mjere samozaštite i izbjegavati:

-sklanjanje ispod visokih izoliranih stabala na otvorenom,
-stajanje pokraj prozora, otvorenih vrata, metalnih stubova i predmeta kao što su slavine, utičnice i električni prekidači
-korištenje telefona i mobitelatokom oluje
-isključiti sve električne uređaje
-izbjegavati osamljena stabla i rub šume
-izbjegavati nošenje metalnih predmeta
-izbjegavati boravak u blizini strujnih vodova i dalekovoda

U slučaju nastanka određene opasnosti (poplave, klizišta i dr.) i ugrožavanja ljudskih života što hitnije pozvati vatrogasce na broj 123 ili Operativni centar civilne zaštite na broj 121.

(.)


rtv7.ba

Drugi upravo čitaju