back to top

Kako funkcionišu naša preduzeća

kako funkcionišu naša preduzeća
Često čujemo kako se žale vlasnici privatnih preduzeća, ili kako se po novom sada zovu, poslodavci, da kod nas nema radne snage. Ove i druge konstatacije koje izreknu poslodavci, kod nas se prihvataju ‘zdravo za gotovo’. Iako je kod nas veliki broj onih koji magistrariraju ili doktoriju iz oblasti privrede. I pored takvog ‘naučnog potencijala’ mi skoro da nemamo dijagnozu realnog stanja u našoj privredi, pogotovu, nemamo konkretnih analiza na nivou preduzeća. Ovo dosta govori, kako o našem obrazovnom sistemu, tako i samom našem odnsu prema radu, kao ljudskoj aktivnosti, koja stvara nova materijalna dobra. Čast pojedinim preduzećima, kojih je veoma mali broj kod nas koja imaju sistem u svom djelovanju, ali većina naših preduzeća su haotična u svom funkcionisanju.
Privredno preduzeće, posmatrano sa stanovišta kibernetike je složen sistem u kome se odvija veoma veliki broj raznovrsnih procesa. Ti procesi su iz oblasti društvenih odnosa i iz samih tehničko-tehnoloških procesa. U kapitalističkim produkcionim odnosima, rad preduzeća valorizuje tržište. Da bi preduzeće imalo zadovoljavajući plasman proizvoda i usluga na tržištu, njegov proizvod ili usluga mora zadovoljavati određene kriterije kvaliteta kao i to da su cijene tim proizvodima i uslugama povoljne za kupca. Da bi sve ovo preduzeće ostvarilo, mara imati i određene uslove. Jedan od najbitnih faktora u funkcionisanju preduzeća su kadrovi i personal. Dejl Karnegi američki pisac i pripovjedač je rekao, kada bi mi neko rekao da li da izgubim sve zgrade i opremu mojih fabrika ili kadar i personal, odlučio bih se da izgubim zgrade i svu opremu a da zadžim postojeći kadar i personal, jer bih za period jednog životnog vijeka ćovjeka mogao sve to ponovo izgraditi ili kupiti, dok dobro uvježban i istreniran kolektiv ne bih mogao za taj periosd stvoriti.
Rijetka su naša preduzeća koja stvaraju uigran i istreniran kolektiv. U državnim preduzeća politika postavlja kadrove a u preduzeća koja su u privatnom vlasništvu, kadrovi su obično iz familijarnog kruga vlasnika. Neka privatna preduzeća formiraju kadar tako što manji broj rukovodilaca u preduzeću veoma dobru stimulišu sa velikm platama i drugim beneficijama dok stručni i drugi kadar kao i personal je obezvrijeđen sa niskim platama i nikakvim rejtingom u preduzeću. Ovakav način vođenja kadrovske politike svojstven je samo našoj i južnoameričkoj ekonomiji. U ovim preduzečima, ne samo da se ne stvara uigran i zdrav kolektiv, nego dolazi do poromećaja odnosa između grupa i pojedinaca u ovim preduzećima. Stalna su trvenja između zaposlenih u ovim preduzećima i najveća količina energije troši se na nepotrebne rasprave a ne na rad. Napredovanje u službi ne zavisi od znanja i radnih vještina koje pojedinac posjeduje, već od toga, koliko je on vješt u mešetarenju i marifetlucima.
U nekim privatnim preduzećima, vlasnici postavljaju uži rukovodni kadar od neznanih ali poslušnih kadrova koji, umjesto da preduzeće vode po savremenim organizaciono-tehnološkim principima, oni rade prljave poslove za svoje poslodavce. Obično su to takozvani menadžeri, koji su sposobni za razna mešetarenja i marifetluke kao što su; postavljanja veza sa vladajućom elitom, sudskim organima i sa svim drugima sa kojima se može ‘ispod žita’ uraditi određeni posao.
Neshvatjivo je da pojedini vlasnici privatnih preduzeća se enormno bagate a preduzeća, čiji su oni vlasnici, su u ogromnim dugovima. Takođe, pojedini vlasnici prodaju svoje udjele u preduzeću i za taj novac kupuju nekretnine na luksuznim destinacijama u drugim državama. Izvlače sredstva iz privrede i time slabe nacionalnu ekonomiju a država na to uopšte ne reaguje.
Kod nas je u svim sferama ljudskog djelovanja zavladala pošast; mito i korupcija. Ta pojava je uhvatila takvog maha, da se, ni jedan posao kod naa, ne može završiti bez toga. To je obezvrijedilo svaku ljudsku aktivnost pa i rad i znanje. To je toliko potkopalo naše društvo, tako da mu prijeti totalna erozija.
Ovakvo stanje u našem društvu, pogotovu u prevredi, su glavni razlozi što nam najeletnija radna snaga, mlađi, obrazovani i talentovani ljudi, odlaze vani. Nama ostaju hibridni kadrovi sa titulama diplomirani xxx, mr i dr, koje su stekli na sumnjiv način. Stepen inteligencije ovog hibridnog kadra je na veoma niskom niovu i ne omogućuje im da se mogu nositi sa svim savremenim tehnloškim izazovima.
Selimović Edhem Edo, www.rurip.com

www.zivinice.ba

Drugi upravo čitaju