back to top

JU Dječije obdanište:Realizacija Programa predškolskog odgoja

ju dječije obdanište:realizacija programa predškolskog odgojaJavna ustanova Dječije obdanište obavila je gotovo sve potrebne pripreme za organizaciju nastave za predškolce s područaja Grada Živinica.Poznato je da na području Grada Živinice djeluje 9 centralnih osnovnih škola i tu će, kao i ranijih godina , biti organizovana nastava za djecu koja će naredne školske godine, septembra mjeseca, krenuti u prvi razred osnovne škole.

Tim povodom direktorica JU Dječije obdanište Sabina Andelić je izjavila:

“Nastava po Programu predškolaca traje dnevno po 3 sata, a ukupni fond iznosi minimalno 150 časova nastave. Ovaj vid obavezne nastave je besplatan, jer su obezbjeđena sredstva iz budžetskih fondova, te se zahvaljujem Gradskom vijeću Živinice za ovu podršku. Pred novu nastavnu godinu manje nam je upisanih predškolaca, tako da ta brojka iznosi 374 dječaka, a kao razlog jeste taj što mnogi roditelji odlaze na rad u inostranstvo.Jedino na području djelovanja Osnovne škole Đurđevik imamo porast budućih prvačića.Takođe ima sredina gdje imamo samo po 3 učenika predškolca.Djeca koja su upisana bit će raspoređena u 22 odgojne grupe.Angažovali smo 13 realizatora i to su profesori razredne nastave i pedagozi-psiholozi za koje je određena modularna obuka.Ono što je bitno za istaći jeste da smo stručno pokrili cijelo području,a realizatori će ovih dana posjetiti škole gdje će se održavati nastava, kao bi se upoznali s nastavnim osobljem i odredili prostorije u koje će predškolci dolaziti na nastavu”.

Nastava za predškolce počinje 1.aprila. Veoma je bitno za istaći da će budući prvačići ovim vidom obrazovanja steći osnovna znanja, kako bi se lakše uključili u nastavni proces i socijalizaciju kao bitnog faktora rada i djelovanja u zajednici./Š.G./

www.zivinice.ba

Drugi upravo čitaju