back to top

Ajdinovići:Održana radionica “Mladi BiH za čist zrak”

ajdinovići:održana radionica “mladi bih za čist zrak”Mladi iz deset srednjih škola Bosne i Hercegovine svoju aktivnost od septembra do kraja novembra prezentirali su na dvodnevnoj radionici u Ajdinovićima.

Ujedno su postavili sebi zadatke koje će realizovati do kraja februara, pa će te aktivnosti podijeliti sa svojim vršnjacima, kao i voditeljima projekta, CEE Tuzla, te partnerskom organizacijom UNICEF-om na narednom druženju, koje će se održati krajem februara 2024.godine.

” U ovom projektu učestvovala su tri ekološki osviješćena ekologa iz JU Gimnazije Živinice,a to su Irma Alimanović, Ajna Vejzović i Selman Mujkić, koji su naučili nove vještine i kompetencije, ali najvažnije kvalitetnu komunikaciju u građanskom-ekološkom aktivizmu”, rekao nam je profesor JU Gimnazije Živinice dr.sc.Sead Noćajević.

Izuzetno zapaženo predavanje na temu “Uticaj zagađenog zraka na zdravlje ljudi”,održala je dr. sc. Aida Vilić Švraka iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH. Posebno zadovoljstvo je bilo prisustvo predstavnice UNICEF-a Amile Madžak na ovoj trećoj radionici u Ajdinovićima.

www.zivinice.ba

Drugi upravo čitaju