back to top

SDP i Naša stranka najavljuje podršku prijedlozima UPFBiH

sdp i naša stranka najavljuje podršku prijedlozima upfbih

Sarajevo, 13. decembar/prosinac 2022. – U okviru tekućih procesa prezentiranja stručne platforme za unapređenje poslovnog okruženja u BiH iz dokumenta pod nazivom „Šta poslodavci očekuju od vlasti“, Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine održalo je sastanaksa rukovodstvom SDP BiH.

Dokument „Šta poslodavci očekuju od vlasti“ sadrži prijedloge izmjena i dopuna oko 40 propisa čiji je cilj unapređenje poslovnog okruženja, rasterećenje privrede i poboljšanje uslova rada i standarda radnika i svih drugih građana u FBiH.

Predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović, fokusirao se na prijedloge za rješavanje ključnih pitanja u privredi u FBiH, a to su nedostatak radne snage, očekivanja za rast konkurentske sposobnosti domaće privrede i povećanje životnog standarda građana, smanjenje poreza i doprinosa, eliminiranje parafiskalnih nameta, povećanje svih plaća te reformu obrazovnog sistema u skladu sa zahtjevima tržišta rada.

Poslodavci su prezentirali i značaj donošenja novih ili izmjenu postojećih propisa kojima se uređuju pitanja obnovljivih izvora energije i električne energije generalno, rada i zapošljavanja, dualnog obrazovanja, potrebe reforme tržišta rada i evidencija službi za zapošljavanje, zdravstvenog osiguranja, liberalizacije tržišta rada, eliminiranja crnog tržišta i dr.

Poslodavci nude brza i realna rješenja, koja bi mogla značajno popraviti stanje već početkom sljedeće godine.

Važno je što prije unaprijediti ekonomsko-socijalni dijalog između vlasti, poslodavaca i sindikata na svim nivoima vlasti u BiH, jer je to osnov zaštite interesa svih socijalnih partnera, a trenutno takav dijalog i saradnja skoro u potpunosti izostaje.Predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić pohvalio je inicijative UPFBiH i naglasio važnost dobre i redovne saradnje i koordinacije aktivnosti vlasti i poslodavaca.SDP BiH daje punu podršku predloženim rješenjima od strane poslodavaca i uz određene dorade, spremni su aktivno raditi na njihovom usvajanju i primjeni.
Radnik je kao i poslodavcima, prioritet i SDP BiH će učiniti sve da se povećaju plaće radnika i druga primanja iz radno-pravnog odnosa. Pohvalio je prijedloge poslodavaca po ovim pitanjima i složio se sa stavovima da se i vlasti i poslodavci trebaju odreći dijela interesa u korist radnika, jer sve drugo će produbiti krizu i destabilizirati poslovne prilike u BiH.

Brojne su propuštene prilike, neiskorišteni resursi, slab je odgovor na izazove i krize i to se mora što prije mjenjati u korist radnika i poslovnog ambijenta u FBiH !Ocjena svih učesnika sastanka je dokument „Šta poslodavci očekuju od vlasti“ vrlo koristan i dobra osnova za brz napredak i poboljšanje stanja. Dogovoreno je da se ponuđena rješenja daju u proceduru i usaglašavanje i da se krene u zakonodavne aktivnosti uz dobro prepoznavanje prioriteta, koji bi već na početku sljedeće poslovne godine, dali vrlo vidljive i efektivne rezultate u oblasti privrede u FBiH.

Podrška i od Naše stranke

„Zahtjevi Udruženja poslodavaca u FBiH su opravdani i zalagat ćemo se za njihovo ispunjenje“, izjavio je predsjednik Naše stranke BiH Edin Forto nakon sastanka sa predstavnicima UPFBiH.

Predstavnici Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine održali su sastanak sa predstavnicima Naše stranke. Sastanak je organiziran s ciljem promocije dokumenta „Šta poslodavci očekuju od vlasti“ koji je pripremljen od strane UPFBiHi dostavljen političkim partijama prije dva mjeseca, a u kojem su sadržani prijedlozi izmjena i dopuna oko 40 propisa čiji je cilj rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta u BiH.

Predsjednik Udruženja poslodavaca u FBiH Adnan Smailbegović predstavio je složeno poslovno okruženje u FBiH, zbog nedostatka radne snage, visokih opterećenja cijene rada, nerazvijenih uslova za investicije i razvoj itd.

Predsjednik Smailbegović i članovi delegacije Udruženja poslodavaca Mario Nenadić, direktor, Igor Baroš, zamjenik predsjednika Skupštine Udruženja, Adem Hanić, predsjednik grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona i Vera Arnautović, direktorica KJKP Rad Sarajevo, upoznali su predstavnike Naše stranke o mogućim rješenjima koja bi dovela do rasta konkurentske sposobnosti domaće privrede i povećanja životnog standarda građana. Mjere koje predlaže UPFBiH trebaju biti donesene na različitim nivoima vlasti. Tako UPFBiH na državnom nivou predlaže izmjene Zakona o PDV-u, odnosno, njegovo usklađivanje sa zahtjevima privrede, ali i normativnom praksom Evropske unije, izmjene Zakona o strancima koja bi dovela do liberalizacije tržišta radne snage i dr.
Na nivou FBiH poslodavci traže smanjenje poreza i doprinosa, ukidanje i smanjenje brojnih parafiskalnih nameta, određena unaprijeđenja u sistemu zdravstvene zaštite, reformu službi za zapošljavanje tj evidencija nezaposlenih osoba, unaprijeđenje ekonomsko-socijalnog dijaloga, reformu obrazovnog sistemau skladu sa potrebama tržišta rada i dr.

Predstavnici Naše stranke naglasili su potpuno slaganje i opravdanost predstavljenih prijedloga poslodavaca i najavili putem svojih klubova u parlamentima na različitim nivoima vlasti, podršku u njihovoj realizaciji. Naša stranka se kako je istaknuo Forto i do sada, zalagala za većinu pitanja koje poslodavci traže. Međutim, od ove godine smatraju da bi političko zalaganje Naše stranke za pitanja i interese poslodavaca moglo biti efikasnije s obzirom na to da će Naša stranka, pored kantonalnog nivoa, sigurno participirati i na federalnom, a u zavisnosti od pregovora koji će uslijediti i na državnom nivou vlasti.

Sastanku su ispred Naše stranke, osim predsjednika Edina Forte, prisustvovali i Sabina Ćudić, predsjednica Glavnog odbora Naše stranke, Nihad Uk, generalni sekretar Naše stranke i Dragan Mioković, zastupnik Naše stranke u Parlamentu FBiH.

Predstavnici UPFBiH najavili su nastavak koordinirajućih sastanaka sa predstavnicima političkih partija u BiH, ali i sa predstavnicima međunarodnih institucija i reprezentativnih sindikata u realnom sektoru po predmetnim pitanjima!/Almasa Bajrić/

www.zivinice.ba

Drugi upravo čitaju