back to top

Primjena umjetne inteligencije u poslovanju kompanija

primjena umjetne inteligencije u poslovanju kompanija
Umjetna inteligencija (AI) ima široku primjenu u poslovanju kompanija i može donijeti brojne koristi, uključujući povećanje produktivnost, smanjenje troškova, poboljšanje korisničkog iskustva i stvaranje novih poslovnih prilika. Evo nekoliko primjera kako se AI koristi u poslovanju:
1. Analitika podataka : AI se koristi za analizu velikih količina podataka kako bi se dobili korisni uvidi. To može uključivati prediktivnu analitiku, segmentaciju korisnika, otkrivanje uzoraka i trendova te analizu raspoloženja.
2. Personalizacija: AI se koristi za personalizaciju usluga i proizvoda, prilagođavajući ih individualnim potrebama i preferencijama korisnika. To može uključivati personalizirane preporuke proizvoda, prilagođeni marketing ili automatizirane sustave podrške korisnicima.
3. Automatizacija procesa: AI može automatizirati rutinske poslovne procese, kao što su obrada transakcija, upravljanje zalihama, obrada dokumenata ili odgovaranje na korisničke upite. To može pomoći u smanjenju ljudskog rada i troškova te povećanju učinkovitosti.
4. Prediktivno održavanje: AI se koristi za predviđanje kvarova i održavanje opreme unaprijed, što omogućuje kompanijama da spriječe nepotrebne prekide u radu i smanje troškove održavanja.
5. Financijska analiza: AI se koristi za analizu financijskih podataka, identificiranje investicijskih prilika, upravljanje rizicima i automatizaciju trgovinskih strategija.
6. Procjena rizika: AI se koristi za procjenu različitih vrsta rizika, uključujući kreditni rizik, sigurnosne rizike, rizike usklađenosti i operativne rizike.
7. Optimalizacija lanca nabavke: AI se koristi za optimalizaciju lanca nabavke putem prediktivne analize potražnje, upravljanja zalihama, rute dostave i praćenja kvaliteta.
8. Kreiranje sadržaja: AI se koristi za generiranje sadržaja poput članaka, izvještaja, glazbe, slika i videozapisa. Ovo može ubrzati proces stvaranja sadržaja i smanjiti troškove.
Ovo su samo neki od načina na koje umjetna inteligencija mijenja način na koji preduzeća posluju, a primjena umjetne inteligencije u poslovanju nastavit će se širiti kako tehnologija napreduje, a kompanije treba da se prilagođavaju novim prilikama.
Prinmjena AI u poslovanju kompanija na zapadu se uveliko primjenjuje. Kod nas, nažalost, AI se skoro uopšte ne koristi u poslovanju preduzeća. Razlozi za to su: sam način organizacije naših preduzeća i njhova poslovna politika te nedostatak odgovarajućih kadrova.
Naša preduzeća u privatnom vlasništvu su većinom organizovana na feudalno-zanatskom principu gde glavne pozicije u tim preduzećima zauzmaju članovi familije bez obzira da li za to imaju odgovarajuće znanje ili ne.
U eri umjetne inteligencije je van svake pameti na pozicijama u preduzeću državati neznane i neproduktivne kadrove, ali eto kod nas je to praksa.
Obično ovako devijantan način organizacije naših preduzeća i postavljanje neznanih kadrova na važne pozicije se nadomješta talovima sa vladajučom oligarhijom.
Uslov, da bi se u poslovanju naših preduzeća primjenila umjetna inteligencija je taj, da preduzeća imaju sopstveni razvoj informatike i naravno odgovarajuće kadrove. Većina naših preduzeća nemaju to zbog nakaradne orgnizacije i nakaradne poslovne politike u tim preduzećima.
I u manjim preduzećima bi se itekako isplatilo zaposliti znanog informatičara koji bi unio revoluciju u poslovanje tog preduzeća.
NAPOMENA:
Za ovu izradu ove objave koristio sam umjetnu inteligenciju. Iz ovog se vidi koliko je moćna ova tehnologija. Vidi se takođe, na osnovu videa sa youtub-a, da me je ova tehnlogija podmladila. Upozoravam one koji se žene i udaju preko facebook-a da to ne čine dok ne vide objekat ženidbe, odnosno udadbe uživo.
(Selimović Edhem Edo)

www.zivinice.ba

Drugi upravo čitaju