back to top

Održana 19.redovna sjednica GV Živinice

održana 19.redovna sjednica gv živinice

Danas je zasijedalo GV Živinice.

Na kolegiju gradskog vijeća koji je održan prije nekoliko dana utvrđeno je da će se na 19.redovnoj sjednici naći 13 tačka dnevnog reda.

Na samom današnjem  zasijedanju iste, nekoliko tačaka je povučeno  i skinuto.

10 tačaka koje su ostale na dnevnom redu , nakon diskutovanja , vijećnici su usvojili.

Između ostalih podržan je izvještaj o radu GV Živinice i njegovih tijela, gdje je istaknuta simbiozija između izvršne vlasti i predstavničkog tijela u Žvinicama.

Podržane su i Odluke o utvrđivanju javnog interesa.

Pored navedenog data je saglasnost i na Nacrt Programa ljetnog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ-ama  na području grada za 2023.godinu kao i izvještaj o radu Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju grada Živinice  za period od 01.01.2022 do 31.12.2022.godine

Kao i prijedlog Programa Komisije za ovu godinu.

Na današnjoj 19.redovnoj sjednici podneseno je nekoliko inicijativa vijećnika, među kojima je i inicijativa vijećnika Mevludina Ferhatovića , a koja se odnosi na izjednačavanje plata i platnih razreda uposlenika u JU sa uposlenicima u gradskoj upravi.

Ista je podržana sa 22 glasa.

održana 19.redovna sjednica gv živinice

Odluka bi se trebalo početi primjenjivati sa 1.februarom, i itekako je od velikog značaja za sve uspolenike s obzirom na stopu inflacije koja je prisutna u našoj zemlji.

Dijana Svrakić

 

 

 

 

 

 

 

rtvzivinice.tv

Drugi upravo čitaju