back to top

JP “Vodovod i kanalizacija” Živinice – koncesija na vodu iz Barica

Privrednom društvu JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Živinice, koncesija je dodijeljena za korištenje vode iz bunara na lokaciji Barice, Grad Živinice, na period od trideset godina, računajući od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji, a privrednom društvu JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići, koncesija je dodijeljena za korištenje vode iz izvorišta „Krabašnica“ i „Studešnica“ za vodosnabdijevanje općine Banovići, na period od dvadeset godina, računajući od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji. Odlukama su određeni iznosi jednokratnih i tekućih koncesionih naknada.

Također, Vlada je Zaključkom zadužila resorna ministarstva, koja u okviru svojih nadležnosti imaju i poslove koncesije i Komisiju za koncesije Tuzlanskog kantona, da u narednom roku od 30 dana izvrše analizu važećih propisa i odluka iz oblasti koncesija, kao i Dokumenta o politici dodjele koncesije sa aspekta dužine perioda na koji se koncesije mogu dodjeljivati, te minimalnih naknada po pojedinim predmetima koncesije, te u tom smislu, putem Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona, dostave Vladi Tuzlanskog kantona odgovarajuće informacije i prijedloge rješenja.

rtvzivinice.tv

Drugi upravo čitaju