back to top

Feljton:Znamenite bosanske žene (9)-Heroina viteškog grada-Suvada Livadić-Seka

feljton:znamenite bosanske žene (9)-heroina viteškog grada-suvada livadić-sekaPiše:dr.sc.Suadin Strašević-Heroina viteškog grada-herojskih Živinica
Feljton: Znamenite bosanske žene (9) SUVADA LIVADIĆ-SEKA

Borkinja Suvada Livadić, rođena je u Vražićima 16. 11. 1954. godine. Sa roditeljima (majkom Fatimom i ocem Fahrudinom) prvo seli u Banoviće, a zatim se nastanjuju u Živinicama. Po zanimanju je bila krojač, do rata je bila zaposlena u prodavnici koja se nazivala “Dućan”. Izbijanjem agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, hrabra Suvada se uključuje u redove Armije RBiH, kao borac “Živiničkog bataljona” 210 Viteške oslobodilačke brigade “Nesib Malkić” Živinice.

Sa Živiničkim bataljonom prolazi teški ratni put; iz borbe u borbu. Njeni ratni drugovi, u znak dubokog poštovanja prema Suvadi, zvali su je Seka. Kao borkinja, u vojnom rasporedu sanitet, prema kazivanju njenih suboraca, ukazivala je pomoć ranjenim borcima u najtežim mogućim uslovima. Jurišala je na prve borbene linije čim bi saznala da je neko od boraca ranjen. U predahu između borbi, često je spominjala svog umrlog brata Fuada i svoje dvije, tada kćerkice, Almu i Selmu.

U teškim borbama na ratištu Vozuća, 1. jula 1993. godine, Suvada je gelerima neprijateljske granate pogođena u vrat. Preselila je na ahiret na prvoj borbenoj liniji braneći Domovinu. Teška tuga je zavladala slavnim Živiničkim bataljonom. Trebalo je stisnutii zube; krenuti dalje u borbu; ostala je recka na srcu; puno je recki na našim srcima…

Suvada rahmetli, pala je herojskom smrću, ostaje u sjećanju i u srcima njenih ratnih drugova; boraca i borkinja. Ovi redovi nastaju zbog generacija koje stasavaju i koje će tek doći; da ostane trag o jednoj generaciji koja je stala na branik Domovine… Njene kćerke, danas, su ugledne profesorice.

(Bilješke: Alija Arif Delić, Nekrologij šehida i poginulih boraca općine Živinice, 2011.; razgovor sa suborcem Suvade rahmetli Džemom Brčaninovićem profesorom, razgovor sa kćerkom Suvade rahmetli Almom profesoricom). /dr. sc. Suadin Strašević/

www.zivinice.ba

Drugi upravo čitaju