back to top

BKC:Promocija knjige “Bolesti ovisnosti savremenog BH društva”

bkc:promocija knjige “bolesti ovisnosti savremenog bh društva”Večeras je u Plavoj sali BKC Živinice održana promocija knjige“Bolesti ovisnosti savremenog Bosanskohercegovačkog društva”.Autori knjige su dr.sc.Edhem Muftić, Ines Imamović, Semir Hadžimusić i Mihad Sakić.O knjizi su govorili mr. sc. Munib Efendić, recenzent, dr. sc.Edhem Muftić i Mihad Sakić, profesor.

Knjiga govori o bolestima ovisnosti savremenog društva, ne samo kod nas, već i šire.Recenzent mr. Munib Efendić o knjizi je rekao:

“Ovo je korisna i veoma potrebna studija, pisana na naučnoj bazi od strane četiri autora.Govori o nekoliko najprisutnijih ovisnosti, ne samo u BiH, već u svijetu.Ovisnost od droge, duhana, kocke, interneta, TV, politikanstva…Ova studija je zasnovana na pošasti što je toliko opasna i među nama, a da svi šutimo i mislimo da je to daleko od naše kuće, da je to tamo negdje!Poznato je da je zbog fb rastavljeno stotine pa i hiljade brakova, da mnogi gube kockajući se i poznato je takođe da tu koristi imaju samo vlasnici igara na sreće.Kako se odvikavati od igara na sreću najbolje je pročitati esej u knjizi koji je napisao Edhem Muftić, gdje je opisano kako se može odviknuti od te poašasti”.

Sam autor dr.sc.Edhem Muftić objašnjava kako se suprotstaviti i čija je zadaća odvikavati mlade od tih pošasti, kao i šta je to što zovemo politikomanija:

“Treba reći da politika nije umijeće da se od bogatih uzme novac, a od sirotinje glasovi, niti je ona roba ili šou biznis.Politikomanija je ovisnost težeg oblika i zato treba prvo krenuti sa zdravim kadrovima u slobodnije građansko društvo koje će se graditi na temljijma antfašističkih tekovina BiH.Rezimirajući ovisnost o politici, koju smo naslovili sa politikomanija, zaključili smo da je ta manija postojala i u prošlosti, ali se ona, kada je riječ o bosanskohercegovačkom društvu, razvijala neviđenom progresijom”.

Veliki su problemi među mladima, ali i odraslim uzimanje narkotika i kako suzbijati i odvikavati ljude od takve pošasti.

“Svako uzimanje narkotičnkih sredstava povezano je sa fizičkim, psihološkim i socijalnim nedaćama i problematikom.Ovisnost od droge nastaje u trenucima kada pojedinac uzimanje droge stavlja u prvi plan u odnosu na sve ostalo, kada droga postane njegova prva i posljednja ljubav.Ono prvo uzimanje droge, makar i najlakše, može biti sudbonosno, što može biti najteže po budućnost ličnosti.Ako naše dijete uzima drogu, razgovarajmo sa njim otvoreno, prisno i bez uzbuđenja”, istakao je prof.Mihad Sakić.

Nakon nedavno što je ova knjiga izašla iz štampe, prva promocija je održana večeras u Živinicama, a narednih dana bit će organizovana širom TK i BiH./Š.G./

www.zivinice.ba

Drugi upravo čitaju