back to top

U Sarajevu poredstavljeno udruženje AMCA

u sarajevu poredstavljeno udruženje amca

-U Sarajevu poredstavljeno udruženje AMCA: Sektor naplate potraživanja treba bolju regulativu i više etičke standarde

 SARAJEVO, 30.11.2023 – Primjena etičkih načela usklađenih s međunarodnom praksom, koja jasno propisuje pravila ponašanja na temelju kojih postupaju uposlenici kompanija za naplatu potraživanja, te regulacija i registracija rada kompanija za naplatu dugovanja u temelju su djelovanja Udruženja kompanija za upravljanje imovinom i naplatu potraživanja – AMCA.

Udruženje AMCA osnovano je 2022. godine kao neprofitna organizacija čiji je cilj da pokreće pitanja, zagovara i aktivno sudjeluje u javnoj raspravi o važnosti pozitivne regulative i etičnosti u industriji naplate potraživanja. Članstvo Udruženja čine kompanije: EOS MATRIX d.o.o. za poslovne usluge Sarajevo, B2Kapital d.o.o. Sarajevo, ‘’McGrath & Arthur’’ d.o.o. Sarajevo i ODM Collections d.o.o. Sarajevo.

”Osnivanje Udruženja je logičan korak u nastojanjima da unaprijedimo okruženje za kompanije koje se bave naplatom potraživanja. Pod tim mislim na bolje, modernije i transparentno zakonodavstvo za našu djelatnost. U važećem zakonodavstvuje dosta prostora za unaprjeđenje ove oblasti,i neophodne dodatne aktivnosti ka regulaciji, koje će za rezultat imati povećanje finansijske odgovornosti, a posljedično i dobre efekte na ekonomiju. Udruženje ima interes, a i znanja da predlaže izmjene zakona, zasnovane na analizama i ekonomskim argumentima, kako bi se za sve aktere u procesu osigurala pravnu sigurnost u postupcima naplate”, poručio je Petar Mrkonjić direktor EOS MATRIXA u BiH i predsjednik AMCA udruženja, naglašavajući predanost Udruženja ka stvaranju optimalnog regulatornog okvira.

”Riješeni smo na zajedničko djelovanje u cilju unapređenja industrije upravljanja imovinom i naplate potraživanja. Udruženje će raditi na podizanju profesionalnih standarda kroz edukacije, treninge i certifikaciju. Partnerstva, dijeljenje poslovnih praksi te aktivizam i networking postaju ključni aspekti, kao podrška kreiranju zdravog okruženje za bolju saradnju unutar našeg dinamičnog sektora,” rekla je Lejla Jahić, izvršna direktorica B2Kapital, članica Upravnog odbora Udruženja.

Članica Upravnog odbora Udruženja i direktorica ODM Collections d.o.o. Mirela Ibrahimović Ćato istakla je tokom predstavljanja prednosti Udruženja za vlasnike imovine i korisnike finansijskih usluga: ”Udruženje čine pravna lica koja su usko specijalizirana za upravljanje imovinom i naplatu potraživanja,bilo kao serviseri ili novi povjerioci. Svojim djelovanjem oslobađaju vlasnike imovine od operativnih obaveza, omogućavajući im usredotočenje na ključne poslovne aktivnosti. Ova partnerstva i angažman u strukovnomprofesionalnom udruženju ključna su za poboljšanje poslovnih procesa i ekonomskih tokova, kao i za postizanje brže i efikasnije naplate potraživanja,” naglasila je Ibrahimović Ćato.

Svaka od kompanija –članica Udruženja se može pohvaliti efikasnom naplatom potraživanja korištenjem najboljih, najefikasnijih i etičkih strategija kako bi osigurali naplatu.

”Planovi Udruženja za 2024. godinu, pored saradnje s regulatorima na unapređenju oblasti uključuju istraživanje tržišta i analizu trendova, organizaciju edukacija, te uspostavljanje i jačanje saradnje s drugim udruženjima za naplatu potraživanja u regionu, te rad na podizanju standarda kvalitete u industriji,” rekao je Edin Bunjo, direktor McGrath&Arthur, član Upravnog odbora Udruženja.

Udruženje kompanija za upravljanje imovinom i naplatu potraživanja ostaje predano unapređenju finansijskog sektora, pružajući svojim članovima podršku za održiv rast i prilike za uspostavljanje i jačanje saradnje./D.M./

www.zivinice.ba

Drugi upravo čitaju