back to top

Redukcija u snabdijevanju strujom

Zbog preopterćenja sistema na trafo stanici TS35/10kV Ciljuge došlo je do ispada transformatora br:2 i sistem radi sa 50% snage, stoga smo bili prinuđeni prerasporediti potrošnju,isključiti dalekovode: KO 10kV Rudnička kolona,DV 10 Kv Višća,KO 10kV Kutić.

Novi zastoj za nedjelju trafo stanica 35/10KV Ljubače i pripadajući dalekovodi

– KO10kV Kiseljak :
Demirovići,Breze 1i 2,Ševar,Mehmedinovići,Hasnbašići 1 i 2,Bosanska poljana ,Riva,Hrvatska poljana.Klade,Kiseljak.
-KO10kV Husino :
Ljubače 1 i 2,Boni,Kovačevići,Cerik (Fabrika vode),Cerovi,Husino dom,Cerik 2,Bjeluše, Vodovod Cerik,Husino škola,Grabik ,Keroši,Božići,Ankovica,Husino 3 (Pranjići).
– KO10kV Mlin:
Mlin Ljubače (Ugovorena potrošnja),PD spreča.
– KO10kV Par Selo:
Morančani ,Ljubače vojna,Pasci Pruga ,Pasci Petrovice, Pasci Smajić1 i 2 ,Požegića mlin ,Pasci 1, Pasci škola ,Pasci Jurići ,Pasci brda,Milko ,Infograf,Par Selo 1 i 2, Par Selo škola ,Par Selo pijesak ,Par Selo Vojana ,Orašje 1 i 2.
– KO10kV Alfe Mi: TS Ljubače rezerva sa TS Živinice 1 DV 10kV Ljubače 1, Asfaltna baza,Vilušići,Elin Motors ,Pro “M “Omega,Alfa “90”,Mašinska industrija (Ugovorena potrošnja).
– KO10kV Suha:
Benzinska pumpa Šerići, Đulovići,Jablanica ,Delići,Suha 2,Suljići ,Suha Suljići 2,Đize, Mukinovići,Bučik 1 ,2 i 3 ,Mladik,Nuhanovići ,Šerići 1,Šerići dom ,Pepići,Hodžići ,Kadići ,Priluk 1,Priluk škola,Grablje,Klapići ,Priluk jezero, Poljići./M.Tadić/

www.zivinice.ba

Drugi upravo čitaju