back to top

Realizovana akcija dobrovoljnog darivanja krvi – .

Danas je u foajeu Bosanskog kulturnog centra u Gračanici upriličena dobrovoljna akcija darivanja krvi.

Prema riječima aktiviste Crvenog križa Gračanica Mirsada Mehanovića na akciju se odazvalo 29 osoba. Krv je moglo dati 25 ljudi, dok su četiri osobe zbog određenih zdravstvenih prepreka ovoga puta bile spriječene da daruju krv.

Crveni križ Gračanica ističu da je za ovu godinu, darivanje krvi završeno. Nakon nove godine CK Gračanica će nastaviti sa ovim i sličnim akcijama.

Potrebno je kontinuirano promovisati važnost darivanja krvi, edukovati širu javnost i informisati građane o važnosti dobrovoljnog darivanja krvi jer što je više ljudi informisano, to je veća vjerovatnost da će se odazivati na akcije darivanja krvi i postati dobrovoljni davaoc krvi.

Zašto je potrebno stalno provoditi programe edukacije? – Upravo zato jer se kao najčešći razlog nedarivanja krvi navodi strah od vađenja krvi i darivanja krvi te slabo znanje o istom, potrebno je odstraniti sve nedoumice i zablude. Također, iznimno je važno stalno raditi na podizanju svijesti šire javnosti, ali i isticati kako primjerice „jedna saobraćajna nesreća može potrošiti cijelu zalihu jedne bolnice“ ili to da je sav pribor koji se koristi za vađenje krvi sterilan i za jednokratnu je upotrebu ili npr. da se upravo krvne zalihe koriste u liječenju bolesnika oboljelih od malignih bolesti te je potrebno u svakom trenu imati osigurane zalihe, primjerice, koncentrata trombocita.

Krv nije moguće proizvesti na vještački način, jedini izvor toga lijeka je čovjek – davaoc krvi. I danas, kada čovjek putuje na druge planete, istražuje okeane, tehnologija napreduje, krv se ne može vještački proizvesti. Krv je život, krv je tečni organ, o davaocima  krvi ovisi osiguravanje zdravstvenog sistema.
Ako nema osiguranih dovoljnih zaliha krvi, ne mogu se provesti liječenja, operacije i hitne intervencije.


radiogracanica.ba

Drugi upravo čitaju