back to top

Propisi isticanja državne zastave za 25. novembar – .

Bosna i Hercegovina obilježava 25. novembar kao Dan državnosti naše zemlje, Bosne i Hercegovine. Jedan od načina obilježavanja ovog značajnog dana jeste i isticanje državne zastave.

Komunalna inspekcija Grada Gračanica upozorava sva pravna i fizička lica – korisnike poslovnih objekata i prostora, da je Odlukom o komunalnom redu, propisana obaveza isticanja državne zastave u dane praznika koji se obilježava.

Zastava se ističe uoči dana koji se obilježava i to sa ulične strane objekta, a skida prvi naredni dan iza praznika koji se obilježava.

Zabranjeno je isticanje prljave, pocijepane, izgužvane, izblijedjele zastave, kao i zastave nepropisnog oblika i dimenzija.

Za nepoštivanje obaveze isticanja državne zastave u dane praznika koji se obilježava, predviđena je novčana kazna u iznosu do 1.000,00 KM.

Komunalna inspekcija kao i komunalni redari Grada Gračanica će izvršiti kontrolu isticanja  državne zastave u dane praznika  i protiv svih onih  koji se ne budu pridržavali gore navedene obaveze, biće preduzete mjere u skladu sa Zakonom.


radiogracanica.ba

Drugi upravo čitaju