back to top

Poziv osobama koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Brnjica, Šerići i Lukavica Gornja

poziv osobama koje imaju nekretnine u katastarskim općinama brnjica, šerići i lukavica gornja

BOSNA  I  HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

Federalna uprava za geodetske i

imovinsko-pravne poslove

S A R A J E V O

_____________________________________

71000,SARAJEVO,Hamdije Kreševljakovića 96

Sarajevo, 16.01.2023. godine

OBAVIJEST  ZA  JAVNOST

Poziv osobama koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Brnjica, Šerići i Lukavica Gornja sa područja GradaŽivinice.

PRIJAVITE SVOJE PRAVO NA NEKRETNINAMA

Pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Brnjica, Šerići i Lukavica Gornja sa područja GradaŽiviniceda prijave svoja prava na nekretninama u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Živinicama. Javnom objavom Općinskog suda u Živinicama je dana 13.01.2023. godine pokrenuta procedura uspostave i zamjene zemljišne knjige. Ovom prilikom pozivamo sve osobe da prijave svoje nekretnine i to najdalje do 14.03.2023. godine.

Prijave se mogu izvršitiu Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Živinicamana adresi Ul. Oslobođenja br. 22  svakim radnim danom od 07:30 do 16:00 sati.

Sud oglasom poziva građane da u roku od 60 dana od dana objave oglasaprijave svoja prava na nekretninama zemljišnoknjižnom uredu, i tu svoju prijavu dokažu podneskom u dva primjerka. Podnesak koji se dostavlja uz prijavu je najčešće ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju (original ili ovjerena kopija), odnosno isprava na osnovi koje je građanin stekao pravo vlasništva na svojoj nekretnini.

Također, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u gore navedenim katastarskim općinama čijeje vlasništvo bilo upisano u Knjigu položenih ugovora, da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu po podacima novog premjera uvidom u istu, u gore navedenim zakonskim rokovima, kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

 Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta Dodatno financiranje za Projekt registracije nekretnina”, provoditi će se bez naplate sudske takse.

 Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je pokrenula Projekt Dodatno financiranje za Projekt registracije nekretnina, u okviru kojeg se provodi usklađivanje podataka iz katastra i zemljišne knjige. Dodatne informacije o Projektu možete zatražiti putem maila: info@fgu.com.ba .

www.zivinice.ba

Drugi upravo čitaju