Gradonačelnik Živinica na sastanku kod generalnog sekretara Unije općina i gradova truskog svijeta