back to top

Edukativna radionica podrške starijim osobama

edukativna radionica podrške starijim osobama

U kapaciteta MFS-EMMAUS jučer je u Doboj Istoku održana edukativna radionica, a kao dio većeg projekta pod nazivom “Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa”, kojeg je realizovao MFS-EMMAUS u partnerstvu sa društvom Crvenog Križa BiH.

Radionica je održana pod pokroviteljstvom Evropske Unije, uz podršku Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog Križa.Na radionici je učestvovalo osoblje MFS-EMMAUS-a, koje direktno radi sa starijim i invalidnim osobama (socijalni radnici, njegovatelji, radno okupacioni terapeuti, terenski radnici kućne njege), kao i predstavnici Centra za mentalno zdravlje Gračanica.

Predavač dr.Azem Poljić je govorio o edukaciji profesionalnog osoblja, koje se bavi pružanjem usluga starijim osobama što žive u svojim domovima, a trebaju kućnu pomoć i njegu, te ne žele u institucije na smještaj.

“To je ustvari prevencija institucionalnog smještaja koji je znatno skuplji i koji predstavlja krajnju mjeru kao oblik socijalne zaštite. Ja sam imao stručno naučno predavanje o provođenju procesa aktivnog starenja, otklanjanje uzroka koji bi mogli dovesti do povreda, a to znači akomodacija prostornih uslova boravka ovih osoba. Isto tako govorio sam o naučnim aspektima prepoznavanje promjena kod starijih osoba, sa aspekta gerijatrije i gerontologije, koje su usmjerene ka ovim licima”.

Prof. dr.Azem Poljić je obavljao odgovorne dužnosti u Vladi TK i nevladinim organizacijama, a sada je na Univerzitetu u Mostaru, na Fakultetu prava i sigurnosnih studija kao vanredni profesor.

www.zivinice.ba

Drugi upravo čitaju