back to top

Aktuelno iz Javnog preduzeća “Eko Sep” doo Živinice

aktuelno iz javnog preduzeća “eko sep” doo živinice

Danas upravljati otpadom i zbrinuti otpad na ekološki ispravan i prihvatljiv način, a da to bude samoodrživo, jedno je od najprioritetnijih pitanja svake lokalne zajednice.

Početkom rada kompleksa “Eko-Sep” riješit će se dugogodišnji problemi sa zbrinjavanjem otpada na području tri lokalne zajednice: grada Živinice i općina Banovići i Kladanj ali i u drugih gradova  na području Tuzlanskog kantona koji su izrazili namjeru za odlaganjem otpada na ovoj deponiji i time iskazali interes za ekološki ispravno odlaganje otpada.

Danas smo posjetili Javno preduzeće Eko Sep Živinice i iz prve ruke dobili informacije o trenutnom stanju i dinamici radova i aktivnosti na finaliziranju ovog mega projekta, od velikog značaja za širu zajednicu pa i državu Bosnu i Hercegovinu.

Direktor Selmir Šljivić je kazao da se susreću sa brojnim administrativnim smetnjama u svom radu, a jedna od njih je verifikacija projekta od strane Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

aktuelno iz javnog preduzeća “eko sep” doo živinice aktuelno iz javnog preduzeća “eko sep” doo živinice aktuelno iz javnog preduzeća “eko sep” doo živinice aktuelno iz javnog preduzeća “eko sep” doo živinice aktuelno iz javnog preduzeća “eko sep” doo živinice aktuelno iz javnog preduzeća “eko sep” doo živinice

Prema njegovim riječima, radovi na deponiji su završeni, finansijska konstrukcija je zatvorena i jedino je ostalo da se preduzeću isporuči buldozer bez kojeg ne mogu početi sa radom.

Nakon otklanjanja administrativnih smetnji izvršila bi se primopredaja objekta deponije od strane izvođača radova, tehnički prijem objekta te uslijedilo bi pribavljanje vodne dozvole i dozvole za rad.

Realno je za očekivati da deponija počne sa radom u proljeće 2023. godine.

Jasminko Razić

rtvzivinice.tv

Drugi upravo čitaju