back to top

Aerodrom Tuzla širi kapacitete: Gradi se treći izlazni gejt

S ciljem proširenja kapaciteta JP Međuanarodni aerodrom Tuzla je 11. oktobra raspisao tender za izgradnju trećeg izlaznog gejta

“Obzirom da je Međunarodni aerodrom Tuzla okosnica razvoja Tuzlanskog kantona raduje činjenica da Vlada TK prepoznaje ulogu i značaj ovog preduzeća”, kazao je V.D. direktora JP Međunarodni aerodrom Tuzla Halid Ahmetbegović za RTV Slon.

On je kazao da Aerodrom radi na više projekata kako bi postao funkcionalniji i primao više putnika.

S tim u vezi, izrađen je idejni projekat za izgradnju novog parkinga sa oko 300 parking mjesta.Potpisan je ugovor o PCN proračunu i atestiranju poletno slijetne staze kako bi se utvrdila, i na viši nivo podigla kategorija nosivosti. Takođe je potpisan i ugovor za sanaciju i asfaltiranje rulnice Alfa dionice.

U toku je proces eksproprijacije zemljišta radi ugradnje dodatnih prilaznih svjetala dužine 900 metara, čime će se znatno podići nivo sigurnosti i omogućiti letenja u uslovima smanjene vidljivosti.

Potpisani su ugovori i odobren je angažman instruktora aerodromskog nastavnog centra na drugim aerodromima, kao i edukacije kadrova koji dolaze iz drugih javnih i privatnih preduzeća na aerodromu i drugim lokacijama.

“Ovaj angažaman naših instruktora predstavlja još jedan od izvora finansiranja JP Međunarodni aerodrom Tuzla”, rekao je Ahmetbegović.

S obzirom na naslijeđenu veoma tešku finansijsku situaciju i ogromna dugovanja, poslani su prijedlozi sporazuma za obročnu otplatu dugovanja prema svim dobavljačima. Poslana je aplikacija za pristupanje Transeuropskoj prometnoj mreži što je jedan od preduslova za apliciranje na značajna sredstva iz eurofondova.

“Obzirom da prostor sjeveroistočne Bosne ima više od milion stanovnika i ubjedljivo najrazvijeniju industriju u zemlji, plan razvoja JP Međuanrodni aerodrom Tuzla je udvostručiti broj putnika, iduće godine, a godinu dana kasnije preći brojku od milion putnika. Značajno povećanje broja putnika za aerodrom Tuzla predstavlja osnovni preduslov za rentabilnost dok za državu BiH znači unos nekoliko stotina miliona deviznih sredstava”, kazao je Ahmedbbović.

Prema njegovim riječima, u toku su pregovori sa aviokompanijama za uvođenje novih linija kako bi se povećao broj putnika a samim tim i očekivani rast prihoda.

Drugi upravo čitaju