back to top

U Srebreniku održana javna rasprava i prezentacija Studije uticaja na okoliš planiranog autoputa Tuzla – Brčko,

Danas je u Srebreniku održana javna rasprava i prezentacija Studije uticaja na okoliš planiranog autoputa Tuzla – Brčko, tj dionice Tuzla – Maoča, a koja prema idejnom planu jednim dijelom prolazi gradskim područjem Srebrenika.

Studiju su prezentirali predstavnici Ministarstva okoliša i turizma FBIH, a ona je uključila kompletan proces izgradnje i kasnije korištenja ovog autoputa i uticaj na zrak,floru,faunu,vodne resurse i stanovništvo u na ovom prodručju. Studija je predvidjela, kako je navedeno, sve adekvatne mjere kojima bi se ublažili svi mogući negativni efekti, od kojih se većina očekuje tokom same izgradnje ovog puta.

S obzirom da prema idejnom rješenje dio ovog planiranog autoputa prolazi rubnim dijelom gradskog područja Srebrenik, tj. od Čanića, preko Previla, pored Podorašja i Jasenice i dalje kroz planinski masiv Majevice do Maoče u Distriktu Brčko, predstavnici žgradske uprave Srebrenik iznijelu su nekoliko zahtjeva koji bi morali biti ispoštavani, a prije svega pitanje priključne ceste na magistralni put Tuzla-Orašje. Ova priključna cesta je predviđena na lokalitetu buduće poslovne zone Tinja Gornja-Brezje, a s tim u vezi naglašeno je da bi ta pristupna cesta morala prolaziti pored same zone, a ne presijecati istu, te na taj način ne bi bio ugrožen proces licitacije zemljišta zainteresovanim investitorima, a takav priključak bi bio veoma koristan i za subjekte koji budu poslovali u okviru ove zone.

Također, predstavnici Gradske uprave naglasili su važnost zaštite bunara na području buduće poslovne zone, kao i što kvaliteniju zaštititu prirodnog područja planine Majevice, uz napomene da se mora osigurati nesmetan život lokalnog stanovništa i omogućiti kretanje životinja s obzirom da trasa prolazi i kroz lovna područja.

Inače, autoput Tuzla-Brčko proglašen je javnim interesom od strane Vlade Federacije BIH, a kako su naveli predstavnici Autocesta FBIH, prvi konkretni radovi na ovom autoputu mogli bi započeti naredne godine.

www.radiosrebrenik.ba

Drugi upravo čitaju