back to top

Tuzla: U 2020. rođeno 154 beba više nego u 2019. godini

Tuzla: U 2020. rođeno 154 beba više nego u 2019. godini

U nizu negativnih vijesti vezanih za širenje korona virusa koje su obilježile 2020. godinu, izdavajamo lijepu informaciju da je u Tuzli rođeno 1065 beba, 154 više nego u 2019. godini.

Zbog poznatih problema sklopljeno je manje brakova, a umrlo je više osoba. Zvanične brojeve upisanih u matične knjige Tuzle rekla je Asja Kravić, pomoćnica gradonačelnika za Službu za opću upravu i zajedničke poslove za tuzlarije.net.

Koliko je upisano rođenih u Matičnu knjigu rođenih Tuzle i kako se obavlja upis?

  • Raduje nas činjenica da je u matične knjige rođenih Grada Tuzle, uključujući i područne matične urede upisano 1065 beba rođenih u toku 2020. godine, odnosno 154 beba više u odnosu na 2019. godinu (911).

U skladu sa članom 13. Zakona o matičnim knjigama FBiH, upis rođenja djeteta u matičnu knjigu rođenih obavlja se u matičnom uredu općine / grada u kojem majka djeteta ima prijavljeno prebivalište, a ako nema prijavljeno prebivalište, upis se obavlja u matičnom uredu općine / grada u kojem je dijete rođeno.

Da li je opasnost od širenja korona virusa uticala na broj sklopljenih brakova u prethodnoj godini?

  • Zbog situacije izazvane korona virusom u toku 2020. godine na području Grada Tuzle sklopljeno je 607 brakova, odnosno 102 braka manje u odnosu na 2019. godinu. Imajući u vidu da je određen broj vjenčanja zakazanih za 2020. godinu odložen za ovu godinu, te već veliki broj podnesenih prijava za sklapanje braka za proljeće i ljeto 2021. godine, nadamo se da će u toku tekuće godine broj vjenčanja biti na nivou broja iz 2019. godine, ako ne i veći, naravno ukoliko to epidemiološka situacija bude dozvoljavala.

Koliko je osoba umrlo?

  • U matične knjige umrlih Grada Tuzle, uključujući i područne matične urede (MU Kiseljak, MU Mramor, MU Lipnica, MU Dragunja, MU Breške, MU Požarnica, MU Gornja Tuzla), upisano je 1811 lica koja su umrla u toku 2020. godine, odnosno 97 lica više u odnosu na 2019. godinu (1714).

U matične knjige umrlih Grada Tuzle u 2018. i 2017. godini je upisano više umrlih lica nego u 2020. godini (u 2018. godini – 1886, u 2017. godini – 1957 lica).

U skladu sa članom 27. Zakona o matičnim knjigama FBiH, upis činjenice smrti se vrši u matičnom uredu na čijem području je bilo posljednje prijavljeno prebivalište umrlog lica, a ako nije imao prijavljeno prebivalište, onda posljednje poznato boravište umrlog lica.
Napominjemo da su činjenicu smrti dužni prijaviti članovi porodice, odnosno članovi domaćinstva sa kojima je umrli živio. Ako njih nema ili su u nemogućnosti da to učine, činjenicu smrti dužna su prijaviti druga lica sa kojima je umrli živio ili drugi članovi porodice koji su saznali za smrt.

Navedeni podaci su za Tuzlu, a pripremamo informaciju za cijeli Tuzlanski kanton sa naglaskom na broj i uzrok smrti evidentiranih umrlih osoba u prošloj godini.

Drugi upravo čitaju