back to top

Predstavnici Fondacije za muzičku, scensku i likovnu umjetnost Sarajevo posjetili Dom kulture Srebrenik

Predstavnici Fondacije za muzičku, scensku i likovnu umjetnost Sarajevo bili su gosti JU Centar za kuluturu i informiranje Srebrenik.

U razgovoru sa direktorom ove kulturne ustanove Mirzom Ibrisimovicem, predsjednik Fondacije Armin Omeragic i član UO Miroslav Ilic, upoznati su s aktivnostima realizovanim u okviru prošlogodišnje kulturne manifestacije “Srebrenik otvoreni grad umjetnosti” i ostalim programskim sadržajima koji su realizovani u okviru srebreničkog doma kulture.
fondacija
Naime, po raspisanom javnom pozivu, a sredstvima obezbjedjenim putem resornog Feferalnog ministarstva za kulturu, putem ove Fondacije “OGUS” je podržan sa 3000 KM, a kako je ovom prilikom naglasio njen predsjednik Armin Omeragić, i u ovoj kalendarskoj godini obezbjeđena će biti podrška za predviđene kulturne manifestacije.
fondacija2

Direktor srebreničkog Centra za kulturu i informiranje Mirza Ibrišimović, upoznao je predstavnike Fondacije i sa aktivnostima koje se vode na rekonstrukciji kino sale, te i ostalim planovima za tekucu kalendarsku godinu.

www.radiosrebrenik.ba

Drugi upravo čitaju