back to top

Povećan broj hospitalizirane djece u tuzlanskom UKC, uzrok morbile i respiratorne infekcije

Tokom vikenda u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla zabilježen je porast djece koja su hospitalizirana na Klinici za dječije bolesti.

Zbog simptoma uzrokovanih respiratornim virusima, influencom i parainfluencom na prijemnom odjeljenju ove klinike pruženo je više od 550 pregleda i intervencija.

Trenutno je na Klinici za dječije bolesti UKC Tuzla hospitalizirano 78 djece, uz 56 majki pratilja, što ukazuje na ozbiljnost epidemiološke situacije, ali i predstavlja problem smještajnih kapaciteta.

Dobra organizacija i angažman zdravstvenog kadra omogućili su uredno fukcioniranje unutar bolničkog sistema, te su oboljenja izazvana zaraznim uzročnikom stavljena pod nadzor i izolirana, a potom je vršen premještaj na Kliniku za zarazne bolesti.

Trenutno je na Klinici za zarazne bolesti zbog pojave morbila hospitalizirano desetero djece, od kojih je većina dojenačke dobi.

Pomenuta oboljenja su karakteristična za zimski period. Prenose se kapljučnim putem preko kapljica koje izlaze iz nosa ili ždrijela zaražene osobe. Karakterizira ih i povišena tjelesna temperatura, a moguća je i pojava komplikacija u vidu upale pluća ili mozga.

Drugi upravo čitaju