back to top

Pogledajte najavljene radare u Tuzlanskom kantonu

Najavljeni radari na području Tuzlanskog kantona

Na putevima u Bosni i Hercegovini, brzinu kretanja vozila u saobraćaju, osim stacioniranih, mjere i brojni nestacionirani radari.

PU TUZLA – PS ZAPAD

08:00 do 09:30 sati M-18 Dobrnja
11:00 do 12:00 sati Š.Brod-Previle
12:15 do 13:45 sati ul. H.rudara
15:00 do 16:30 sati M-4 Bukinje.

PS DOBOJ ISTOK

11:30 do 13:00 sati M-4 Klokotnica
14:30 do 16:00 sati M-4 Stanić Rijeka

PS GRADAČAC

10:50 do 12:20 sati R-465a Kerep
17:00 do 19:00 sati M-1.9 Vučkovci

PS ČELIĆ

08:00 do 09:00 sati R-458 Čelić, na lokaciji Cerici
15:15 do 16:00 sati R-459 Ratkovići

PS LUKAVAC

08:00 do 09:00 sati M-4 Gnojnica Polje
09:10 do 09:50 sati M-4 raskrsnica Puračić
12:00 do 12:30 sati ulica 8.marta
21:00 do 22:15 sati M-4 Bistarac Lucijana

PS KLADANJ

12:30 do 14:30 sati M-18 ul. Sarajevski put.

Drugi upravo čitaju