back to top

Održana Svečana sjednica Civilne zaštite Grada Gračanica – .

U povodu 1. marta, Dana Civilne zaštite u Bosni i Hercegovini i  Međunarodnog dana Civilne zaštite, u Multimedijalnoj sali Gradske uprave održana je Svečana sjednica Gradskog štaba Civilne zaštite Gračanica.

Nagrađenima su pisane pohvale te novčane nagrade uručili Komandant Gradskog štaba Civilne zaštite Nusret Helić i Načelnik štaba Mustafa Bajić.

Svim prisutnim obratio se i Sadik Hasanović, kantonalni inspektor za vatrogastvo Civilne zaštite Tuzlanskog kantona, a u ime nagrađenih govorio je Senad Memić, direktor JP ”Komus” Gračanica.

Pisanu pohvalu CZ dobili su:
JP. KOMUS” d.o.o. Gračanica,
JP. VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. Gračanica

Novčanu nagradu CZ  u iznosu do 200 KM dobili su: 

Hadžić Hasan, Služba za civilnu zaštitu Grada Gračanica- Odsjek za zaštitu od požara i vatrogastvo- PVJ
Nermin Valjevac, Služba za civilnu zaštitu Grada Gračanica- Odsjek za zaštitu od požara i vatrogastvo- PVJ,
Alen Okić, član Udruženja ATV Ratiš,
Bajić Semir, član Udruženja ATV Ratiš,
Hanifa Smajić, Dobrovoljni davalac krvi,
Zijad Gopo, Dobrovoljni davalac krvi,
Sejdalija Avdić, Dobrovoljni davalac krvi

Nakon Svečane sjednice, prisutni su otišli u Kamenolom JP ’’Vodovod i kanalizacija’’ d.o.o. Gračanica gdje su pregledali nabavljena vozila u 2023. godini za potrebe Službi zaštite i spašavanja Grada Gračanica.


radiogracanica.ba

Drugi upravo čitaju