back to top

Održana 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac .

Gradsko vijeće Grada Gradačac danas je usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Gradačac za 2023. godinu. Ukupna vrijednost ostvarenih prihoda i kapitalnih primitaka u prošloj godini iznosi 21.111.506,00 KM. Gradski budžet ostvaren je 81,27 % u odnosu na plan realizacije za 2023. godinu. Tekući izdaci su bili u iznosu 13.983.692 KM ili 93,44 posto. Ukupni kapitalni izdaci iznose 6.109.977,00 KM i ostvaren je 55,47 % u odnosu na plan izvršenja budžeta za 2023. godinu. Gradski budžet ostvario je suficit u prošloj godini od 1.017.837 KM.

Tekuća rezerva budžeta za 2023. godinu ostvarena je u iznosu od 132.000,00 KM iz koje su, osim za pomoć građanima Gradačca, izdvojena sredstva za palestinski narod u pojasu Gaze, pomoć unesrećenima nakon zemljotresa u Turskoj i Siriji ali i saniranje požara u dvije gradačačke firme. Gradsko vijeće donijelo je zaključak da gradonačelnik iz tekuće bužetske rezerve za ovu godinu izdvoji 15.000 KM samohranom ocu sa četvero djece iz Mionice Centar za kupovinu kuće u saradnji sa džemstkim odborom.

Usvojen je Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa Podugovora o zajmu između federacije BiH i Grada Gradačac za projekat „vodosnabdijevanja Gradačac“ zaključenog dana 28.04.2018. godine. Na ovaj način Federacija BiH će preuzeti otplatu 2.585.000 eura preostalog dijela kredita EBRD-a. Grad Gradačac će taj iznos vraćati Federaciji u narednih deset godina. Do 2029. godine Federaciji će uplaćivati po milion KM godišnje a u narednih pet godina po pola miliona KM.

održana 33. sjednica gradskog vijeća grada gradačac .

Gradsko vijeće utvrdilo je Nacrt odluke  o izmjenama i dopunama odluke o provođenju prostornog plana općine Gradačac za period 2008-2028. godine. Nacrt je upućen u Javnu raspravu koja će trajati 15 dana i bit će objavljen na zvaničnoj web stranici Grada Gradačac.

Na današnjoj sjednici, Vijeće je donijelo Odluku o usvajanju Izvještaja o provedenim izborima za izbor članova vijeća mjesnih zajednica na području grada Gradačac i odluku o imenovanju povjereništava u mjesnim zajednicama.

Usvojeno je nekoliko odluka i zaključaka o održavanja urbanog mobilijara i riječnih korita te izrade i održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije na području grada Gradačac za 2024. godinu.

Podršku vijećnika dobio je Prijedlog etičkog kodeksa izabranih zvaničnika Grada Gradačac te Izvještaj o stanju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih puteva na području grada Gradačac, sa planom popravke i sanacije.

održana 33. sjednica gradskog vijeća grada gradačac .

Vijećnici su usvojili Izvještaj o realizaciji programskih aktivnosti Gradonačelnika i radu jednice lokalne samouprave Grada Gradačac i upoznato sa realizacijom Programa rada Gradskog vijeća za 2023. godinu.

Na vijećničkim klupama našle su se informacije o stanju poljoprivrednog i šumskog zemljišta u vlasništvu Grada Gradačac sa prijedlogom mjera te realizaciji Adresnog registra – Projekta označavanja ulica i trgova nazivima i objekata brojevima na teritoriji grada Gradačac.

Danas je usvojen i zaključak da će Grad Gradačac i u 2024. godini subvencionirati Javno stambeno preduzeće Gradačac sa 2.500 KM mjesečno.

Predlagač je prije usvajanja dnevnog reda povukao Prijedlog odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice.

održana 33. sjednica gradskog vijeća grada gradačac .

Radio Gradačac

 


radiogradacac.ba

Drugi upravo čitaju