back to top

Međunarodni dan obrazovanja o zaštiti okoliša – 26.01. – .

Prema Međunarodnom ekološkom kalendaru 26. januar se širom svijeta obilježava kao Međunarodni dan obrazovanja o zaštiti okoliša. Da bismo postali svjesni potrebe o smanjenju onečišćenja okoliša, potrebno je da imamo razvijenu ekološku svijest.Jedni kažu, to je kućni odgoj, drugi se slažu da je potrebno u nastavni proces uvesti promjene, a treći opet smatraju da su mediji isto puno odgovorni za stanje okoliša. Čovjek je tvorac svog okruženja gdje ulaže svoje intelektualne, moralne, društvene i duhovne snage. Jedno je sigurno – obrazovanja o zaštiti okoliša nam  nedostaje, ali i kulture življenja.

Deklaracija o Svjetskom danu obrazovanja o zaštiti životne sredine je usvojena 1972. godine na Konferenciji Ujedinjenih nacija u Štokholmu, gdje se posebno naglašava važnost obrazovanja o zaštiti životne sredine, gdje je naglašena potreba stvaranja zajedničkih principa i kriterija koji će biti ponuđeni cijelom čovječanstvu kao inspiracija u očuvanju i unapređenju životne sredine.Obrazovanje za životnu sredinu je dinamičan i participativni proces koji ima za cilj da probudi u ljudima svijest koja omogućava da ekološki problemi budu identifikovani.

Također nastoji da identifikuje vezu i nezavisnost interakcija koje se javljaju između okoliša i čovjeka i takođe brine da promoviše harmoničan odnos između prirodne i ljudske aktivnosti kroz održivi razvoj, a sve da bi se osigurala održivost i kvalitet sadašnjih i budućih generacija.Glavni cilj obrazovanja o okolišu jeste da kreiramo svijest među ljudima, a posebno u vladi, kao i potrebu za učešćem na očuvanju i zaštiti okoline.Neophodno je da kreiramo nove modele održivog razvoja, kao i da osiguramo da i male akcije imaju pozitivan uticaj na okolinu.

“Krenimo odmah svi zajedno u akciju zaštite okoliša uz podsjećanje na ekologizam koji kaže;”Prava istina o šumi će se saznati kada ih savim nestane sa lica Zemlje”..Čuvajmo prirodu” – navodi se u saopćenju Ekološkog saveza Eko zeleni TK.


radiogracanica.ba

Drugi upravo čitaju