back to top

Grad Tuzla implementira software za upravljanje Registrom nekretnina u vlasništvu Grada | .

Grad Tuzla je, putem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, izvršio nabavku programskog rješenja za upravljanje Registrom nekretnina u vlasništvu Grada, zasnovanom na geoinformacionom sistemu. Implementacija Registra će trajati narednih godinu dana, a u skladu sa tehničkom specifikacijom predmeta nabavke. Registar nekretnina je javni registar i predstavlja sveobuhvatnu analitičku evidenciju o imovini Grada, te će pružiti značajnu podršku efikasnijem upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Tuzle.

Sve gradske službe, u čijoj nadležnosti je upravljanje određenom imovinom, sistemski će upravljati istom putem modernih informatičkih alata. Registar nekretnina osigurava precizan popis – inventuru nekretnina i ostale imovine, vođenje imovine u jedinstvenoj bazi podataka, kvalitetnu informaciju o različitim vrijednostima imovine, povećanje budžetskih prihoda, promjenu načina razmišljanja o javnoj imovini, te ubrzavanje procesa rješavanja pitanja jedinica imovine koje ne stvaraju prihod.

Nakon potpune implementacije programskog rješenja za upravljanje Registrom imovine u vlasništvu Grada i unesenih podataka o imovini, stvorit će se uslovi za dalju nadogradnju ovog sistema u sistem javno dostupnog registra putem interneta.

Grad Tuzla


rtv7.ba

Drugi upravo čitaju