back to top

Grad Gračanica među prvima u Federaciji BiH strateški planira energetsku tranziciju – .

Centar za održivu energetsku tranziciju (RESET) potpisao je sa Gradom Gračanica Sporazum o saradnji na sprovođenju procesa energetske tranzicije. To je prvi takav sporazum koji je potpisan u Federaciji Bosne i Hercegovine, a vjerovatno i među prvim  na Zapadnom Balkanu.

Sporazum o saradnji na sprovođenju procesa energetske tranzicije podrazumijeva saradnju u cilju većeg korištenja solarne energije, kao i razvoj energetskih zajednica i koncepta građanske energije. Potpisali su ga Nusret Helić,  Gradonačelnik Grada Gračanica  i Mirza Kušljugić, Predsjednik  Upravnog odbora RESET-a.

„Sporazum ne podrazumijeva realizaciju samo nekog konkretnog projekta nego zajednički dugoročni rad na stvaranju pretpostavki za uspješnu realizaciju konkretnih projekata i uključivanje lokalnih aktera u energetsku tranziciju na lokalnom nivou“.

Kušljugić  je rekao da RESET i Grad Gračanica  kreću u novu fazu, nakon saradnje na projektu Link mreže.

On je rekao da su dvije strane odlučile da konkretizuju aktivnosti u oblasti razvoja solarne energije, a prva od njih biće mapiranje solarnog potencijala na području Grada. Radit će se, kako je dodao, i na pripremi idejnih rešenja i projekata, a zatim i na finansiranju i instalaciji elektrana na obnovljive izvore energije.

 

Tri su glavne aktivnosti: mapiranje potencijala, akcioni plan i građanska energija

Kušljugić kaže da sporazum ima tri glavna dijela.

Prvi se odnosi na snimanje ili mapiranje solarnih potencijala grada i to prvenstveno krovova na javnim objektima i zemljišta koja su u vlasništvu Grada, a nisu poljoprivredna i koje bi se eventualno moglo iskoristiti za postavljanje solarnih elektrana.

Cilj je, kako kaže, da se prvo utvrdi potencijal, eventualna uska grla za realizaciju potencijala prije svega u dijelu priključenja na distributivnu i prenosnu mrežu i onda da se omogući građanima da na jednostavan i pristupačan način dođu do informacije koliko bi solarnih panela mogli da instaliraju na svom krovu, koliko energije proizvesti, kolika su im ulaganja za to potrebna te koji su efekti.

Mapiranje je preduslov i za prelazak sa uglja na toplotne pumpe!

Mapiranje solarnih potencijala je između ostalog i preduslov za razvijanje programa ugradnje toplotnih pumpi u javne i privatne objekte, koji za grijanje trenutno koriste ugalj.

Na osnovu mapiranja pristupilo bi se izradi akcionog plana realizacije za period 2024-2026. godina, što je drugi dio sporazuma. U planu bi se definisali konkretni projekti kako za javne objekte, tako i za mogućnost razvoja modela energetskih zajednica na teritoriji grada.

Plan je da se razvije koncept građanske energije!

Treći dio se odnosi na razvijanje i implementaciju modela podrške, promocije i edukacije, kao i realizaciju projekata zasnovanih na konceptu građanske energije koji podrazumijeva proizvodnju za sopstvenu potrošnju, kupce – proizvođače ili prozjumere, zajednice obnovljivih izvora energije.

 

Sastanku su prisustvovali Damir Kapidžić i Mirza Kušljugić iz  Centra za održivu energetsku tranziciju (RESET) i Savjetnik Gradonačelnika, Senad Smajlović.

grad gračanica među prvima u federaciji bih strateški planira energetsku tranziciju – .


radiogracanica.ba

Drugi upravo čitaju