back to top

Vlade TK – Proljetna sjetva obavljena na 91,32 posto planiranih poljoprivrednih površina | RTVTK

Proljetna sjetva na području Tuzlanskog kantona obavljena je na 44.676 ha ili 91,32 posto planiranih poljoprivrednih površina, navedeno je u Izvještaju o realizaciji plana proljetne sjetve u 2023. za područje tog kantona koji je danas prihvatila kantonalna vlada.

Najveće površine zasijane su kukuruzom i to ukupno 30.551 ha, odnosno 68,38 posto od ukupno ostvarenog plana proljetne sjetve svih kultura. Ostala strna žita: pšenica, ječam, raž i zob su zasijana na površini od 689 ha ili 92,11 posto u odnosu na plan sjetve za navedene kulture.

Industrijskim biljem zasijana je površina od 122 ha što je 89,71 posto u odnosu na plan sjetve industrijskim biljem. Sojom je zasijano 104 ha što je 94,55 posto u odnosu na plan, duhanom je zasijano 12 ha, odnosno 70,59 posto planiranih površina i ostalim industrijskim i ljekovitim biljem je zasijano šest ha.

Od planiranih 10.772 ha površina za sjetvu povrća zasijano je ili zasađeno 10.070 ha ili 93,48 posto u odnosu na planiranu sjetvu. U okviru grupe povrtnih kultura najveća površina je zasađena krompirom 5.975 ha odnosno 59,33 posto od ukupne sadnje, odnosno sjetve povrtnih kultura. 

Vlada je danas utvrdila Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. čime je određena visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima i vrstama novčanih podrški.

Poticaje u oblasti poljoprivrede, Vlada je ove godine planirala ukupno 12,8 miliona KM. Za donošenje ovog programa Vlada je sačekala da se prethodno donese Program podrške na federalnom nivou, kako ne bi došlo do dupliranja podrški za određene oblasti, te kako bi se samim tim povećao obuhvat poljoprivrednih proizvođača.

Danas je Vlada usvojila Izvještaj o radu Tima za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona sa izvještajem o realizaciji akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2021 – 2024., za period januar 2022 – maj 2023.

U tom periodu fokus Tima je bio na praćenju realizacije Strategije za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2021 – 2024. Također, okončana je provjera vjerodostojnosti diploma državnih službenika u institucijama Tuzlanskog kantona, a informaciju o ovoj aktivnošću, Vlada je usvojila u aprilu prošle godine.

Imajući u vidu da je Vlada formirala Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom TK, Tim za prevenciju korupcije Vlade će u koordinaciji sa Uredom u narednom periodu napraviti tranziciju i pripremiti transfer plan aktivnosti iz Strategije za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona sa Tima na Ured, a sve u cilju prenošenja nadležnosti na Ured.

Kada je u pitanju provjera vjerodostojnosti diploma uposlenika u kantonalnim institucijama, akcentirano je da je do sada izvršena provjera vjerodostojnosti ukupno 385 diploma izabranih dužnosnika i državnih službenika u organima Tuzlanskog kantona. Od toga 370 diploma je sa univerziteta u Bosni i Hercegovini i sve su vjerodostojne i ispravne. Provjereno je i 15 diploma sa univerziteta van Bosne i Hercegovine je provjereno, od čega je šest diploma vjerodostojno i ispravno, dok za devet diploma van Bosne i Hercegovine još uvijek nisu dostavljene informacije.

Osim navedenog, Timu za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona je, pored redovnih aktivnosti, pristiglo i više anonimnih prijava o prisustvu korupcije u institucijama vlasti, preduzećima, ustanovama i slično. Imajući u vidu da Tim nije nadležan za postupanje po dostavljenim prijavama o prisustvu korupcije, Tim je sve pristigle prijave proslijedio Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, MUP-u Tuzlanskog kantona – Upravi policije na dalje postupanje.

Vlada Kantona i Tim su u proteklom periodu značajan akcenat stavili na unapređenje saradnje sa partnerskim institucijama na pitanjima prevencije i borbe protiv korupcije. U tom pogledu se ističe kontinuirana komunikacija i saradnja sa APIK-om, Misijom OSCE -a u BiH, Transparency International u Bosni i Hercegovini, CCI, Helsinskim odborom za ljudska prava, a saradnja sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini predstavlja najznačajniju ulogu u borbi protiv korupcije na području BiH i pruža kontinuiranu podršku u provedbi antikorupcijskih procesa, saopćeno je iz Vlade TK.

rtvtk.ba

Drugi upravo čitaju