back to top

Vlada TK će nabaviti nedostajuće udžbenike za učenike osnovnih škola – .

vlada tk će nabaviti nedostajuće udžbenike za učenike osnovnih škola – .

Na danas održanoj sjednici Vlada TK je prihvatila Informaciju Ministarstva obrazovanja i nauke TK o nabavci udžbenika za učenike osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona, te zadužila Ministarstvo da provede postupak javne nabavke za nabavku nedostajućih udžbenika za učenike od I do IV razreda osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona, a kako bi svi učenici koristili nove radne udžbenike (vrsta udžbenika u kojima je predviđena mogućnost pisanja i popunjavanja).

Naime, kako se to navodi u Informaciji, nakon što je započela distribucija udžbenika prema osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona Ministarstvo je dobilo informacije od pojedinih direktora škola da im nije dostavljen dovoljan broj udžbenika za učenike od I do IV razreda. Uvidom u ranije podatke na osnovu kojih je proveden postupak javne nabavke, konstatovano je da je tenderska dokumentacija pripremljena u skladu sa podacima, odnosno sa brojem udžbenika koje su škole iskazale za nabavku. Propust je očito nastao u pogrešnom razumijevanju pojedinih direktora škola Instrukcije o načinu korištenja udžbenika koja je školama upućena početkom prethodne školske godine kao i Zahtjeva za dostavu podataka iz maja mjeseca. Kako se ističe, pojedinim školama nije bilo jasno da trebaju pregledati sve udžbenike i iskazati svoje potrebe za onima koji nisu za dalju upotrebu, nego su samoinicijativno propustili dostaviti podatke za udžbenike I-IV razreda sa mišlju da će se nabavka tih udžbenika vršiti za sve učenike bez obzira na to što se većina udžbenika može koristiti i u narednim školskim godinama.

Ministarstvo je tražilo od škola da promptno dostave podatke o nedostajućim udžbenicima, što je jučer i urađeno, te je konstatovano da, bez obzira na propuste škola, treba nabaviti nedostajuće udžbenike kako bi svi učenici mogli neometano pratiti nastavu u ovoj školskoj godini.

Danas je upućen i apel roditeljima učenika osnovnih škola da ne nabavljaju udžbenike i radne sveske, uključujući i udžbenike za Engleski jezik i Vjeronauku, jer će sve udžbenike i radne sveske osigurati Vlada Tuzlanskog kantona. Također, premijer Halilagić je demantirao određene medijske navode da je Vlada Federacije BiH osigurala sredstva za nabavku udžbenika.

„Nije tačna informacija da je sredstva za nabavku ovih udžbenika osigurala Vlada Federacije BiH. Ova mjera nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola je autentični i jedinstven projekat Vlade Tuzlanskog kantona kojeg smo realizirali prošle i dodatno proširili obimom udžbenika ove godine. Svi udžbenici nabavljeni su sredstvima koje je Vlada Tuzlanskog kantona planirala Budžetom TK za 2023. godinu. Iako su to neki najavljivali, do danas nismo dobili niti jednu konvertibilnu marku od bilo koga, pa ni Federacije BiH, a koja bi bila namijenjena u ovu svrhu“, kazao je premijer Halilagić.

Osim navedenog, danas je Vlada TK zadužila Ministarstvo obrazovanja i nauke da od direktora škola, koji su propustili postupiti u skladu sa Uputstvom Ministarstva o prijemu, evidentiranju, podjeli i vraćanju nabavljenih školskih udžbenika za učenike osnovnih škola od I do IX razreda na području Tuzlanskog kantona,  traži pismeno izjašnjenje u vezi formiranja komisija za pregled i selekciju potrebnih udžbenika za novu školsku godinu, a na temelju kojih propusta je došlo do nabavke nedovoljnog broja radnih udžbenika i podjele oštećenih i neupotrebljivih udžbenika, a što je proizvelo negodovanje javnosti u Tuzlanskom kantonu. Ukoliko se nakon dobijanja traženih podataka utvrde propusti u postupanju škola, zatraženo je da Ministarstvo, u okviru svoje nadležnosti, poduzme potrebne mjere i aktivnosti u cilju utvrđivanja odgovornosti i sprečavanja takvih pojava u narednom periodu.


studiod.ba

Drugi upravo čitaju