Vijećničko pitanje za premijera TK: Da li je Kalesija ravnopravna općina sa preostalih 12 općina/gradova u TK?!