back to top

(VIDEO) „Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u BiH“ | .

„Regionalizacija LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u BiH“ naziv je projekta kojeg su u protekle dvije godine provodili Sarajevski otvoreni centar i Krila nade. O tome je više riječi bilo u današnjem izdanju otvorenog programa Radio Tuzle – razgovarali smo sa Delilom Hasanbegović Vukas programskom koordinatoricom Sarajevskog otvorenog centra.

(.)


rtv7.ba

Drugi upravo čitaju