back to top

(VIDEO) Predstavljena studija “Tuzla pametan grad-grad budućnosti” | .

Centar za ekologiju i energiju Tuzla, u saradnji sa EDUTUS Univerzitetom iz Budimpešte  i u saradnji sa Gradom Tuzla, izradio je studiju Tuzla pametan grad-grad budućnosti. Studija daje smjernice u kojem pravcu Grad Tuzla  treba da se razvija  da bi postao pametni grad. Studija je predstavljena danas.

(.)


rtv7.ba

Drugi upravo čitaju