back to top

U Tuzli održana radionica o primjeni Zakona o zabrani diskriminacije u BiH | .

Predstavnici Ureda OSCE-a u Tuzli  organizovali su radionicu o primjeni Zakona o diskriminaciji održanoj u Tuzli.  Informisali su predstavnike udruženja osoba s invaliditetom o odredbama ovog zakona i načinima zaštite ljudskih prava. Zaključak je da osobe s invaliditetom treba ohrabriti da nadležnima prijavljuju diskriminatorne situacije i podižu kolektivne tužbe. Osobe s invaliditetom i dalje se suočavaju s diskriminacijom pri zapošljavanju, obrazovanju i svim ostalim segmentima života.  Uz  arhitektonske prepreke i nerazumijevanje drugih ljudi uglavnom su socijalno isključeni bez obzira na znanje i potencijal.                                               “Mladi se suočavaju s diskriminacijom u obrazovanju. Ne postoji lični asistent u nastavi. Takođe nemamo ginekološke stolove za osobe s invaliditetom, tako da ne možemo imati ni zdravstvenu zaštitu kako treba”, rekla Selma Plančić, Informativni centar za osobe s invaliditetom “LOTOS” Tuzla.                                 Mustafa Husić iz Udruženje slijepih Gračanica  je dodao:  “Trebaju  edukacije ne samo za građane nego za sve. Gdje god kreneš problem. Dođeš -u banku ne znaju kako da se ponašaju. Dođeš u opštinu, u dom zdravlja- isto tako. Osoblje treba edukaciju da znaju kako se ponašati prema osobama s invaliditetom i kako im pomoći”.   “Mnoge osobe s invaliditetom koje su žrtve diskriminacije nisu upoznate o diskriminaciji kada je u pitanju kršenje ljudskih prava. Jedan od izazova je da ih se ohrabri da u budućnost u većem broju podnose tužbe za diskriminaciju kada spoznaju da su žrtve diskriminacije”, rekla je Tifa Tučić, predsjednica UG oštećenog vida Tuzla.                                                                                                                  Samir Arnaut, službenik za ljudska prava u Uredu OSCE-a u Tuzli obrazložio je cilj organizovanja radionice:  “Želimo da osnažimo udruženja i osobe s invaliditetom kako bi bili u prilici da mogu sve svoje probleme koje imaju za koje smatraju da su diskriminirani pokrenuti kolektivne tužbe i tražiti svoja prava pred organima ove zemlje”.    

Zakon o zabrani diskriminacije u BiH štampan je i na Brajevom pismu kako bi i slijepi mogli da se informišu o svojim pravima.

rtvtk.ba

Drugi upravo čitaju