back to top

Stanje na brani Modrac stabilno | RTVTK

Mjerenja na klimatološkoj stanici brane Modrac su pokazala da je u protekla dvadeset četiri sata ukupna količina padavina iznosila 35 litara po metru kvadratnom. Ta količina vode za branu je prihvatljiva i nije bila prijetnja za poplave, kaže direktor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“, Omer Kovčić.

„Trenutni nivo na profilu brane Modrac je 199,76 centimetra nad morem tako da imamo 26 centimetara do kote preliva. Kapacitet temeljnih ispusta je 75 kubika, a mi trenutno ispuštamo 68. Dotok je otprilike 80 kubika što znači da dotiče više nego li ispuštamo tako da brana rasplinjuje poplavne valove“, kazao je Omer Kovčić, v.d. direktor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla.

Na rijekam uzvodno od brane zabilježen je blagi pad vodostaja, dok je nizvodno u porastu. Sa trenutnom količinom ispuštanja vode ni jedno područje nije ugroženo od poplava, navodi direktor Kovčić.

„Napominjem da ovo nije maksimalni kapacitet ispuštanja, da ispuštamo deset posto manji kapacitet i da pratimo vodotok rijeke Jale. Ono što treba napomenuti da je vrijeme koncentracije sliva rijeke Jale manja u odnosu na sliv akumulacije Modrac što znači da voda iz rijeke Jala u vodotok rijeke Spreča brzo prođe u odnosu na količinu vode koju mi ispuštamo sa brane Modrac“, pojašnjava direktor Kovčić..

Stanovnici Mjesne zajednice Modrac sa strahom prate vremesku prognozu. Kažu da su cijelu noć pratili nivo vode koja im je 2014. godine zadala velike probleme. Navode da za sada nema straha, jer se voda u odnosu na jučerašnji dan polako povlači.

Informacije koje ohrabruju dolaze iz Agencije za slivno područje rijeke Save u kojima navode da količina padavina tokom današnje dana nije ni približna jučerašnjim. A ako i budu nešto obilnije neće predstavljati problem na brani Modrac.

„Stanovništvo nema razloga za strah. Količina protoka Jale je 12, 5 kubika. Količina vode sa brane Modrac je 68 kubika. Nema razloga za paniku“, dodaje direktor Kovčić.

rtvtk.ba

Drugi upravo čitaju