back to top

Proces unapređenja rada: Nova strateška orijentacija Doma zdravlja Tuzla | .

Suočeni sa mnogim svakodnevnim izazovima kojim su izloženi svi uposlenici Doma zdravlja Tuzla, menadžment na čelu sa v.d. direktorom prof. dr. Mačković Samirom je postavio nove strateške ciljeve kojim će se, uz zalaganje svih uposlenih uspješno unaprijediti poslovni procesi ustanove.

Naime, strateška orijentacija ustanove je usmjerena na četiri segmenta i to:

-Permanentno poboljšanje zdravstvenih usluga za pacijente sa apsekta efikasnosti I efektivnosti;

-Poboljšanje uslova rada I povećanje stepena zadovoljstva zaposlenih;

-Unapređenje tehničko- tehnološke opremljenosti za pružanje kvalitenije usluge
pacijentima;

-Unapređenje interne I eksterne komunikacije sa svim stejkholderima Zadati strateški ciljevi bi se trebali implementirati do kraja 2024 godine, a neka unapređenja su u ovom kratkom period već implementirana.

Dom zdravlja u Tuzli konačno je, nakon godinu dana zastoja, otklonio smetnje u funkcionisanju Službe medicinske dijagnostike – radiologije. Sredinom prošloga mjeseca ostvarena je aktivna saradnja sa Univerzitetskim kliničkim centrom Tuzla i angažovan je njihov tim ljekara specijalista. ˝Od 17. maja 2023. do 4. juna 2023. uspjeli smo očitati blizu 1.100 nalaza radiografije i oko 80 mamografije. U saradnji sa menadžmentom UKC Tuzla, pronašli smo adekvatno rješenje, tako da je tim radiologa, u kratkom periodu, otklonio zastoj, koji nam je stvarao ogromne probleme, jer su pacijenti morali dugo čekati. Sada ćemo pokušati učiniti sve da nema liste čekanja. Nažalost, Dom zdravlja je prošle godine bio suočen sa problemom nedostatka kadrova u Službi medicinske dijagnostike-radiologije, prije svega zbog prijevremenog odlaska jednog ljekara radiologa u penziju, odnosno dugotrajnog odsustva drugog ljekara. Rješavanjem zastoja, osigurali smo nesmetan protok pacijenata˝, kazao je prof. dr. Samir Mačković, vršilac dužnosti generalnog direktora Doma zdravlja Tuzla.

Prema njegovim riječima, nakon puštanja u rad još jednog digitalnog RTG aparata, početkom aprila ove godine, Dom zdravlja trenutno raspolaže sa dva RTG i dva mamograf aparata, što je sasvim dovoljno za potrebe pacijenata na području koje ovaj dom zdravlja opslužuje. U nizu poduhvata, kojima novi menadžment želi unaprijediti funkcionisanje Doma zdravlja Tuzla, izvršeno je prilagođavanje potrebama pacijenata: Služba polivalentne patronaže I Služba kućnog liječenja premještene su u nove, daleko funkcionalnije prostorije, kako bi funkcionalnije i lekše obavljale svoje poslove. Također, Centar za neurologiju vraćen je na staru lokaciju, u prizemlje.

˝Teže pokretni i ležeći bolesnici sada imaju olakšan pristup. Također, u procesu smo pripreme organizovanja rada stomatološke službe za invalidna, teško pokretna i lica sa posebnim potrebama. Ova služba će biti smještena u prostorijama Centra za zdravstvenu zaštitu sportista i radit će u kontinuitetu svakoga dana. Tu imamo stalni pristup ljekara I lagan pristup pacijentima. Do sada je takva ambulanta radila jedan dan sedmično u Mikrostanici, ali se pokazalo da su potrebe pacijenata drugačije i mi smo našli način da im izađemo u susret˝, dodao je prof. dr. Samir Mačković.

Na inicijativu vjećnika Gradskog vijeća Tuzla, Menadžment Doma zdravlja Tuzla donio je odluku da se u cilju bržeg i efikasnijeg djelovanja Službe za hitnu medicinsku pomoć, u Mikrostanicu instalira jedan mobilni tim, koji će biti aktivan od 7.00 do 19.00 sati svakoga dana, upravo u vrijeme najveće gradske gužve. Pokrivajući istočni dio grada, djelom ćemo izbjeći saobraćajne gužve, te olakšati mobilnom timu da brže dođe do pacijenta na terenu.

˝Mi želimo organizovati rad Doma zdravlja na jasnom opredjeljenju da je pacijent u centru pažnje, kako bismo se u ovoj fazi približili razini organizacije kakva je u medicinskim ustanovama regionu. Mi nemamo nikakav razlog da ne prihvatimo takve principe, iako smo svjesni da će ta vrsta tranzicije biti teška i zahtjevna. Ali, mi moramo krenuti tim putem, a uvjeren sam da je ova generacija medicinskog osoblja Doma zdravlja spremna za to. U nizu naših poboljšanja uslova liječenja i korištenja naših usluga, svakodnevno komuniciramo sa pacijentima i odgovaramo na njihove zahtjeve. Izuzetnu podršku pruža nam Gradsko vijeće Tuzla, te mnogi vijećnici, koji su se inicirali provođenje važnih projekata. Upravo, zahvaljujući takvim inicijativama, uskoro ćemo uraditi i prilaznu rampu za pristup dispanzeru za predškolsku djecu. Sredstva je osigurala Gradska uprava Tuzla I uskoro će projekat biti realizovan. Mi želimo stvoriti osjećaj kod građana da je ovo njihov dom zdravlja i da mi tu postojimo zbog njih˝, zaključio je prof. dr. Samir Mačković, naglasivši i važnost transparentnog poslovanja, čemu je Menadžement u potpunosti usmjeren. Sa sindikatom Doma zdravlja koordiniraju se svi projekti, radi transparentnosti rada, kako bi uposlenici u potpunosti bili uključeni u poslovanje.

(RTv7/Dom zdravlja)


rtv7.ba

Drugi upravo čitaju