back to top

Potpisana dva nova sporazuma o zbrinjavanju socijalnih kategorija stanovništva – .

U kabinetu Gradonačelnika jutros su potpisani tripartitni sporazumi između korisnika, Grada Gračanice i Fondacije „Kuća dobrih tonova“ na osnovu kojeg će se raditi projekti stambenog zbrinjavanja za socijalne kategorije stanovništva.

Ovim sporazumom izgradit će se dva  stambena objekta (montažne kuće) za dvije žene koje nemaju u svom vlasništvu stambene jedinice adekvatne za život.

Kao i prošle godine, obaveza Gradske uprave je da u saradnji sa mjesnom zajednicom obezbijedi projektnu dokumentaciju, infrastrukturu i temeljnu ploču, a Fondacija će obezbijediti materijal za projekte. Izvođač radova je također Fondacija, odnosno uposlenici iste i volonteri angažovani iz drugih država.

Ove godine u projekat su ušle samohrana majka Hadžić Mersida iz Sokola i Omerović Sabina iz Lukavice.

Također, u okviru istog projekta sa Fondacijom „Kuća dobrih tonova“ obezbijedit će se i stambeni objekat za Tukić Bećira  i njegovu šestočlanu porodicu u naselju Straževac u Gračanici.

Podsjećamo, Grad Gračanica u saradnji sa Fondacijom „Kuća dobrih tonova“ prošle godine obezbijedila je stambene objekte za četiri porodice, a u  aprilu ove godine potpisan je još jedan Protokol o međusobnoj saradnji.

U ovom projektu aktivno su učestvovali Centar za socijalni rad i Mjesne zajednice koje su pomogle pri odabiru kandidata za ovaj projekat.

 


radiogracanica.ba

Drugi upravo čitaju