back to top

Planska isključenja električne energije – .

Iz JP Elektroprivreda BiH d.o.o. najavljena su planska isključenja električne energije za nedjelju, a struje neće biti od 8 do 14 sati u sljedećim mjestima: Branilaca Grada, Branilaca Kule Grada, Grabovac, Korića Han, Stankove Bare, Stjepan Polje i Lendići.

Gracanica Branilaca Grada 10.09.2023 08:00-14:00
Gracanica Branilaca Kule – Grada 10.09.2023 08:00-14:00
Gracanica Grabovac 10.09.2023 08:00-14:00
Gracanica Korića Han 10.09.2023 08:00-14:00
Gracanica Stankove Bare 10.09.2023 08:00-14:00
Gracanica Stjepan Polje – Bare 10.09.2023 08:00-14:00
Gracanica Stjepan Polje, Stankove Bare 10.09.2023 08:00-14:00
Gracanica Lendići 1 10.09.2023 08:00-14:00
Gracanica Lendići 2 10.09.2023 08:00-14:00
Gracanica Stjepan Polje 10.09.2023 08:00-14:00
Gracanica Stjepan Polje Bare 10.09.2023 08:00-14:00
Gracanica Stjepan Polje Rasadnik 10.09.2023 08:00-14:00


radiogracanica.ba

Drugi upravo čitaju