back to top

Tag: upražnjene

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja/nominiranja na upražnjene pozicije u regularnim organima Grada Gračanica

Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na upražnjene pozicije u regularnim organima Grada Gračanice  bila je predložena u prijedlogu na Gradskom vijeću,...
NaslovnicaOznakeUpražnjene