back to top

Tag: Preliminarna

Objavljena Preliminarna rang lista po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada

Grad Tuzla je, putem Službe civilne zaštite, dana 27.03.2024.godine objavio Javni poziv za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada. Pravo prijave na...

Objavljena je preliminarna lista korisnika novčane podrške u poljoprivredni u 2023. godini – .

Preliminarna lista krajnjih korisnika novčane podrške u poljoprivredi za 2023.godinu je data u prilogu: PRELIMINARNA LISTA korisnika novčane podrške u poljoprivredi u 2023. godini iz...

Grad Tuzla: Objavljena Preliminarna rang lista korisnika subvencije kamate na kredite za rješavanje stambenog pitanja mladih | .

Grad Tuzla je, putem Službe za Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica, 17.3.2023. godine objavio Javni oglas za podnošenje prijava...
NaslovnicaOznakePreliminarna