back to top

Tag: podnošenje

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu plastenika od 100 m2

Grad Tuzla je putem Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu objavio Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu plastenika od 100 m2, sa...

Javni poziv za podnošenje prijava za zakup kućica za vrijeme manifestacije “Zimski GRAD-ačac” .

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06 i 51/09), člana 50....

Stekli su se uslovi za podnošenje zahtjeva za povrat sredstava za uplaćenu premiju osiguranja za 2023. godinu – .

Obavještavamo osigurana lica da su se stekli uslovi za podnošenje zahtjeva za povrat sredstava za uplaćenu premiju osiguranja za 2023. godinu. Donošenjem Uputstva o povratu...

Grad Tuzla objavio Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih | .

Na osnovu člana 4. Odluke o  subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih („Službeni glasnik Grada Tuzla“ broj 7/19) i Rješenja o imenovanju Prvostepene...
NaslovnicaOznakePodnošenje