back to top

Tag: okvira

Reformom federalnog pravnog okvira ka unapređenju stručnog obrazovanja

Veći stepen pravne sigurnosti, otklanjanje pravnih prepreka za izvođenje praktične nastave i ferijalne prakse, veća uključenost privatnog sektora u proces obrazovanja – samo su...
NaslovnicaOznakeOkvira