back to top

Tag: Odvoz

Odvoz krutog otpada i u narednim danima

JP “9. septembar” d.d. Srebrenik obavještava korisnike usluga odvoza smeća, da će se odvoz krutog/kabastog otpada vršiti u narednim terminima za naselja: 18.10. 2023. Od...

Odvoz krupnog otpada iz mjesnih zajednica Miričina i Rašljeva – .

Iz Javnog preduzeća za komunalne poslove KOMUS d.o.o. Gračanica najavili su odvoz krupnog otpada iz mjesnih zajednica Miričina i Rašljeva  za 17.10.2023. godine. Obaveza korisnika...

Odvoz krupnog otpada iz MZ Stjepan Polje – .

Odvoz krupnog otpada iz MZ Stjepan Polje planiran je za 16.10.2023. godine. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznesu ispred svog stambenog objekta, pored puta...

Odvoz krupnog otpada iz MZ Gornja Lohinja i Donja Lohinja – .

Odvoz krupnog otpada iz mjesnih zajedica Gornja Lohinja i Donja Lohinja planiran je za 13.10.2023. godine (petak). Obaveza korisnika je da krupni otpad iznesu ispred...

Odvoz krupnog otpada iz MZ Gornja Orahovica – .

Odvoz krupnog otpada iz mjesne zajednice Gornja Orahovica planiran je 12. oktbora. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznesu ispred svog stambenog objekta, kuda...

Odvoz krutog otpada u oktobru – termini – Radio Srebrenik

JP “9. septembar” d.d. Srebrenik obavještava korisnike usluga odvoza smeća, da će...

Odvoz krupnog otpada u MZ Lendići i Malešići – .

Iz Javnog preduzeća za komunalne poslove KOMUS d.o.o. Gračanica najavili su odvoz krupnog otpada iz mjesnih zajednica Lendići i Malešići 26. i 27.09.2023. godine. Odvoz...

Odvoz krupnog otpada iz MZ Babići – .

Iz Javnog preduzeća za komunalne poslove KOMUS d.o.o. Gračanica najavili su odvoz krupnog otpada iz mjesne zajednice Babići za 25.09.2023. godine. Obaveza korisnika je da...

Odvoz krupnog otpada iz MZ Škahovica – .

Iz Javnog  preduzeća za komunalne poslove KOMUS d.o.o. Gračanica najavili su odvoz krupnog otpada iz mjesne zajednice Škahovica za 22.09.2023. Obaveza korisnika je da krupni...

Odvoz krupnog otpada iz mjesne zajednice Piskavica – .

Odvoz krupnog otpada iz mjesne zajednice Piskavica planiran je za 21.09.2023. godine. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznesu ispred svog stambenog objekta, pored puta...

Odvoz krupnog otpada iz MZ Soko – .

Iz Javnog preduzeća za komunalne poslove KOMUS d.o.o. Gračanica najavili su odvoz krupnog otpada iz mjesne zajednice Soko. Odvoz krupnog otpada iz MZ Soko planiran...

Odvoz krupnog otpada iz mjesnih zajednica Gornji Doborovci, Doborovci i Vranovići – .

Odvoz krupnog otpada iz mjesnih zajednica Gornji Doborovci i Doborovci planiran je za 18.09.2023. godine. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznesu ispred svog stambenog...

Odvoz krupnog otpada iz mjesnih zajednica Džakule i Buk – .

Odvoz krupnog otpada iz mjesnih zajednica Džakule i Buk planiran je za 15.09.2023. godine. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznesu ispred svog stambenog...

Odvoz krupnog otpada iz mjesnih zajednica Trnovci i Prijeko Brdo – .

Odvoz krupnog otpada iz mjesnih zajednica Trnovci i Prijeko Brdo planiran je za 14.09.2023. godine. Obaveza korisnika je da krupni otpad iznesu ispred svog...
NaslovnicaOznakeOdvoz