back to top

Tag: NacrtuOdluke

JAVNI POZIV za javnu raspravu o Nacrtu Odluke – .

U skladu sa članom 118. stav 1. Statuta Grada Gračanica, („Sl. glasnik Grada Gračanica br. 01/23), člana 100. Poslovnika Gradskog vijeća, člana 24. Odluke...
NaslovnicaOznakeNacrtuOdluke