back to top

Tag: LDSprečaUspjele

LD”Spreča”:Uspjele akcije na prebrojavanju divljači

Lovci LD “Spreča” iz Kalesije vrijedno rade tokom cijele godine, a danas je došao red na prebrojavanje divljači.Sekcije iz Vukovija i Tojšića danas vrijedno...
NaslovnicaOznakeLDSprečaUspjele