back to top

Tag: Kolegija

(Video) Održana sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle

U susret predstojećoj sjednici Gradskog vijeća Tuzle danas je održana sjednici Kolegija gradonačelnika, sa obimnim dnevnim redom. Razmtrane su brojne odluke, kao i nekoliko izvještaja...

Na sjednici Kolegija gradonačelnika razmatran Plan proširenja zona toplifikacije daljinskog sistema grijanja grada Tuzle

Na 26. sjednici Kolegija gradonačelnika Tuzle razmatran je “Plan proširenja zona toplifikacije daljinskog sistema grijanja grada Tuzle”. JKP Centralno grijanje, u koordinaciji sa Službom za...

Na sjednici Kolegija gradonačelnika razmatran prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana prostorne cjeline “Topolica” u Tuzli

Na 23. sjednici Kolegija gradonačelnika razmatran je prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana prostorne cjeline “Topolica” u Tuzli, koja će biti dalje proslijeđena...

(VIDEO) Održana sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle | .

Danas je održana sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle, na kojoj je razmatrano nekoliko izvještaja o radu i poslovanju javnih ustanova i preduzeća. Riječi je bilo...

(Video) Održana sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle, razmatran rebalans Budžeta za 2023.godinu | .

Na danas održanom Kolegiju gradonačelnika Tuzle između ostalog je razmatran Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2022.godinu, izvještaji o radu i poslovanju nekoliko javnih preduzeća,...

Održana 3. sjednica Kolegija gradonačelnika | .

U utorak, 18.4.2023.godine Gradonačelnik Tuzle, Zijad Lugavić, održao je 3. sjednicu Kolegija gradonačelnika na kojoj su razmatrani materijali koji će biti upućeni Gradskom vijeću...

Održana 2. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle | .

Gradonačelnik Tuzle, Zijad Lugavić, održao je, u ponedjeljak, 17.4.2023.godine 2. sjednicu Kolegija gradonačelnika na kojoj su razmatrani materijali koji će biti upućeni Gradskom vijeću...

(VIDEO) Održana sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle | .

Danas je održana sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle. Razmotren je prijedlog Izmjene Regulacionog plana prostorne cjeline “Grabov potok” u Tuzli, kao i prijedlog odluke o...

(Video) Danas je održana sjednica Kolegija vršioca dužnosti gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića | .

Danas je održana sjednica Kolegija vršioca dužnosti gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića. Dnevnim redom razmatrano je neoliko tačaka među kojima je razmatranje prijedloga Odluke o...
NaslovnicaOznakeKolegija