back to top

Tag: čišćenju

U toku radovi na čišćenju korita rijeka Jale i Soline u Tuzli

Proteklih dana Služba za komunalna poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla je završila planirane radove na čišćenju Mramorskog potoka u predjelu petlje...

Nastavljaju se radovi na čišćenju korita rijeka u tuzlanskim naseljima

Služba za komunalna poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla je završila planirane radove na čišćenju regulisanih korita rijeka Jale i Soline, na...

Nastavljaju se aktivnosti na čišćenju korita rijeka Jale i Soline u Tuzli

Proteklih dana Služba za komunalna poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle je završila planirane radove na sanaciji mosta u naselju Brgule, kao...

U toku radovi na čišćenju i održavanju putnih kanala u naselju Vasići | .

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle obavještava učesnike u saobraćaju da se trenutno vrše radovi na čišćenju i održavanju...
NaslovnicaOznakečišćenju