back to top

Oglasili se s UKC Tuzla, tvrde da neće doći do vraćanja na razinu kantonalne bolnice – .

oglasili se s ukc tuzla, tvrde da neće doći do vraćanja na razinu kantonalne bolnice – .

Univerzitetski klinički centar (UKC) Tuzla oglasio se saopćenjem za javnost povodom, kako ističu, saopćenja KO SDPBiH Tuzla u kojem je navedeno da je ‘skupštinska većina SDA-DF krenula u gašenje UKC Tuzla i jednostrano raskidanje Ugovora, suprotno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH’.

Gubitkom statusa ‘Univerzitetsko-kliničke bolnice’ i vraćanjem na nivo kantonalne bolnice građani Tuzlanskog kantona ostaju uskraćeni za pružanje najsloženijih oblika zdravstvene zaštite na tercijarnom nivou, a studenti Medicinskog fakulteta u Tuzli za dodiplomsku i postdiplomsku nastavu, kao i naučno-istraživački rad – citiraju iz UKC Tuzla.

U saopćenju za javnost UKC Tuzla informira javnost da se, od maja 2022. godine – dolaskom novog rukovodstva ustanove, krenulo sa rješavenjem naslijeđenih problema, između kojih se kao najznačajniji i najteži mogu izdvojiti dva.

Činjenica da u proteklih deset godina nije zaključen ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza između FBiH i TK, vezano za osnivačka prava nad UKC Tuzla. Tim ugovorom trebala bi biti regulisana najznačajnija pitanja vlasništva nad imovinom, finansiranja ustanove, nabavke opreme, rješavanja dugovanja UKC Tuzla, kao i organa upravljanja. Zbog navedenih razloga UKC Tuzla nije imao priliku uraditi preregistraciju, niti je mogao ostvariti druga zakonom predviđena prava – naglašeno je.

Kao “drugi problem sa kojim se novo rukovodstvo ustanove suočilo je da UKC Tuzla nije imao formalno-pravni status univerzitetske kliničke bolnice”.

Iz navedenog jasno proizilazi da UKC Tuzla u proteklom periodu nije ni imao status naveden u saopštenju SDP-a, u smislu statusa univerzitetske kliničke bolnice, niti statusa koji mu je trebao biti obezbijeđen potpisivanjem ugovora o međusobnim pravima i obavezama između FBiH i TK. Tek sa dolaskom nove strukture rukovodstva UKC Tuzla započelo se sa rješavanjem ovih gorućih problema – navodi se.

Rukovodstvo UKC Tuzla je, kako kažu u saopćenju, u više navrata od Vlade FBiH zahtijevalo da se pristupi zaključivanju ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza.

Istovremeno se pristupilo rješavanju postupka zaključivanja ugovora o saradnji sa Univerzitetom u Tuzli, za koji sa zadovoljstvom možemo reći da je u završnoj fazi – naglašeno je.

I pod ovako teškim uslovima UKC Tuzla je ostvario ogroman napredak koji se ogleda u zaustavljanju finansijskog gubitka, ali i vraćanju duga za 10 miliona KM. Istovremeno, zahvaljujući finansijskoj podršci Vlade TK, Univerzitetski klinički centar Tuzla kreće u postupak zanavljanja medicinske opreme (nabavke linearnog akceleratora, neurohirurškog mikroskopa …) i ostale medicinske opreme neophodne za normalno funkcionisanje zdravsrvenog sistema, u vrijednosti oko 20 miliona KM – navglašava se.

Napominjemo da je Vlada Federacije BiH donijela Odluku o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju kojom je Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, kao zdravstvenoj ustanovi u najmnogoljudnijem kantonu, dodjeljeno 29 miliona KM za rješavanje akumuliranih dugova, dok su druge zdravstvene ustanove, koje za razliku od UKC Tuzla, nisu izvršavale zakonske obaveze uplata doprinosa, nagrađene sa mnogo većim novčanim iznosima iako pokrivaju područje sa manjim brojem stanovnika – ističe se.

Kako naglašavaju u saopćenju za javnost, UKC Tuzla će u narednom periodu zasigurno zadržati status vodeće medicinske ustanove u kojoj se primjenjuju savremene metode u liječenju i dijagnostičkim procedurama, ali i prate dostignuća nauke i vrši kontinuirana edukacija kadra.


studiod.ba

Drugi upravo čitaju