Održano je predpretresno ročište u predmetu protiv Džemala Jukana – .